Bedre rammer for Den gymnasiale uddannelseEn ændring af gymnasieloven blev enstemmigt vedtaget af Inatsisartut 24. november 2020. Baggrunden for ændringen er en løbende evaluering med inddragelse af blandt andet elever og lærere, som har peget på, hvad der skal til for at skabe bedre rammer for uddannelsen.

Formålet er at skabe mere fleksibilitet og flere muligheder, der passer til flere. Ændringerne passer ind i anbefalinger om et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem, som blandt andet peger på behov for udbud af flere forskellige uddannelser, som Naalakkersuisut har arbejdet på.

Den nye lov kommer med en række forbedringer og blandt andet muligheden for flere forskellige slags GUX-uddannelser. Hvor GUX tidligere alene var 3-årig er der nu grundlag for også at lave både 2-årige og 4-årige GUX forløb. Det skal give rum til at tilbyde flere uddannelsestilbud til de uddannelsessøgende.

Den 2-årige GUX kører allerede som forsøgsordning med 3 hold på hhv. GUX Aasiaat og som fjernundervisning på eGUX. Fælles for de 2-årige uddannelser er, at de primært retter sig mod korte og mellemlange videregående uddannelser. Ændringen tager også udgangspunkt i at kunne rumme tilbud som den 4-årige idrætslinje, der kører på GUX Nuuk i samarbejde med GIF (Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiat) og Elite Sport Greenland.

”Jeg glæder mig over, at vi nu i endnu højere grad og mere fleksibel kan skabe tilbud, der passer til flere forskellige slags elever. Målet er jo, at flere tager en uddannelse og gennemfører den. Jeg håber derfor, at de nye redskaber skolerne her får, garanterer og giver mulighed for at hjælpe flere elever til at gennemføre”, udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Katti Frederiksen.

For nærmere information kan Specialkonsulent, Helena Lynge Møller, kontaktes på hlmo@nanoq.gl