25. november 2020 er International Dag for Afskaffelse af Vold mod Kvinder

FN markerer årligt denne dag som international dag for afskaffelse af vold mod kvinder.

Voldsproblematikken eksisterer i flere former og kan nævnes som værende fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgreb, økonomisk kontrol, materielle ødelæggelser og æresrelateret vold.

Det fremgår af Grønlands Politis årsstatistik 2019, at anmeldelser om vold er stigende. I 2019 var der således 936 anmeldelser i Grønland, hvilket i forhold til indbyggertallet er 3 gange højere end i Danmark. Disse tal er foruroligende også med tanke på at mange overgreb og voldshandlinger slet ikke bliver anmeldt. Befolkningsundersøgelserne viste for femten år siden, at 63% af kvinder på et tidspunkt som voksne havde været udsat for vold eller alvorlige trusler om vold. Ved den seneste Befolkningsundersøgelse i 2018 var forekomsten faldet lidt, til 57%. I sammenligning med politiets tal kan man dog se, at der er mange voldshandlinger, der ikke bliver anmeldt. Det er vigtigt at bemærke, at der er næsten lige så mange mænd som kvinder, der udsættes for vold. For vold mod kvinder er gerningsmanden oftest en partner, mens det for vold mod mænd er en person uden for familien.

Disse overskridelser af menneskerettigheder har store konsekvenser for voldsofret men også for dennes børn og familie. Skaderne underminerer udvikling, fred og sikkerhed i samfundet.

”Min mor, der bliver slået. Jeg græder. Jeg har ingen at henvende mig til”. ”En af de ting, jeg husker er en lørdag, da jeg, mine søskende og min mor gik i seng, hvor han (faren) var rigtig gal og sagde nogle meget grimme ting. At han ville slå min mor ihjel og bagefter begå selvmord. Jeg stopper her, jeg har ellers meget mere at skrive om
” (Børnerettighedsinstitutionen Mio’s arbejde 2015-2018).

For at begrænse og udrydde vold mod kvinder i Grønland, er det derfor vigtigt at problemet italesættes og at holdninger og adfærd der tolererer, undskylder og ignorerer vold begået mod kvinder bekæmpes.

I samråd med Nordisk Ministerråd og Ligestillingsrådet i Grønland, er der planlagt et seminar om vold i nære relationer, som netop skal være med til at italesætte problemet. På grund af corona-situationen er seminaret udskudt til næste år. Seminaret vil have til hensigt at opkvalificere fagpersoner, der arbejder med kønsrelateret vold og vold i nære relationer, og der vil være fokus på den nyeste tilgængelige viden om best practices i Norden.

”Jeg vil gerne opfordre alle voksne til at være gode eksempler, således at børn og unge oplever forældre og voksne der i fælleskab arbejder mod en holdningsændring i samfundet. Vold må aldrig være løsningen ved konflikter. Dette skal vi lære vores børn, blandt andet ved at hjælpe børnene med at tale om følelser, fremfor at ty til vold” - udtaler Anna Wangenheim.

I telefonrådgivningen ”Alliaq” kan mænd og kvinder, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner, få gratis behandlingstilbud. På hjemmesiden Alliaq.gl kan man desuden få mere at vide om partnervold og om at lære at håndtere vrede.

For yderligere information kan ministersekretær Frederik Siegstad kontaktes ved frsg@nanoq.gl eller mobil +299 293993