Personer med vidtgående handicap har store problemer med at finde arbejde

De fleste personer med vidtgående handicap, har enten førtidspension eller offentlig hjælp som forsørgelsesgrundlag. Hele 75 procent af denne gruppe er uden for arbejdsmarkedet og modtager en forsørgelsesydelse fra det offentlige. Kun 25 procent er tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er en af de mange informationer, man kan læse i en ny rapport.

”Vores arbejdsmarked kan blive mere rummeligt så der kan blive bedre plads til at dem, der kan og vil gøre en indsats, får muligheden. Med den nye lov om socioøkonomiske virksomheder er der givet muligheder for at etablere nye former for arbejdspladser for udsatte borgere, herunder for personer med handicaps. Arbejdsmarkedets parter vil i Det Nationale Arbejdsmarkedsråd blive inddraget i bestræbelserne på at få flere personer med handicap ind på arbejdsmarkedet” udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø, Jess Svane.

Den viser blandt andet, at 1.131 borgere i Grønland modtog hjælp fra det offentlige på grund af deres handicap i 2019, hvoraf ca. 60 procent af de opgjorte diagnoser er psykiske diagnoser, dvs. de såkaldte usynlige handicap. Det er personer med psykotiske lidelser som depressioner, manier og psykiske sygdomme.

”Med den ny rapport i hånden, har vi fået en række nyttige informationer om personer med vidtgående handicap, når vi ønsker at målrette vores tilbud til den meget udsatte gruppe. Indholdet i rapporten er ligeledes vigtig information, som vil blive inddraget i den kommende redegørelse og handleplan for området” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Dernæst viser rapporten en række karakteristika for de personer, der har et vidtgående handicap, herunder køn, indkomstgrundlag, børn og uddannelsesniveau.

Rapporten ”Personer med vidtgående handicap” indeholderen række oplysninger om borgere med handicap i alle landets kommuner. Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet og Grønlands Statistik.

Rapporten ”Personer med vidtgående handicap”. Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet” findes på naalakkersuisut.gl

Rapporten kan læses her.


For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160