Flot ekstern evaluering af uddannelserne på PI/SPS i Ilulissat

De socialpædagogiske uddannelser på Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium, i daglig tale kaldet PI/SPS, har gennemgået en kvalitetssikring via ekstern evaluering med et flot resultat. Evalueringen er baseret på den særlige uddannelsesindsats inden for det sociale område, og strategi- og handleplanen for fagpersonale på daginstitutioner.

Evalueringen er gennemført af et team bestående af medlemmer fra Grønland, Færøerne og Danmark - og har baseret sig på anerkendte internationale standarder for gennemførelse af evalueringer. Teamet har samlet en stor erfaring i gennemførelse af kvalitetsevalueringer på uddannelser i flere lande og stor erfaring med at følge de internationale standarder for kvalitetssikring.

”Jeg er meget stolt af at kunne læse at PI/SPS flot lever op til internationale standarder for uddannelser inden for det socialpædagogiske område. Uddannelsesinstitutionen har gennemgået en stor udvikling siden etableringen, og det er dokumenteret at PI/SPS har udviklet sig godt siden den forrige evaluering i 2012. Det er en glæde at PI/SPS, kan skabe et uddannelsesmiljø af så høj kvalitet”. Udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Katti Frederiksen.

De standarder som evalueringsteamet har fulgt kaldes ”Europæiske standarder og retningslinjer” for videregående uddannelser - og er ankerendt som en standard i hele Europa samt af UNESCO under FN, som en standard alle skal følge. At følge disse standarder betyder det at PI/SPS uddannelserne lever op til både europæiske og globale standarder.

”Det har været en stor arbejdsindsats at bidrage til denne eksterne evaluering. Vi har med stor spænding ventet på evalueringens resultat. Derfor er det også med stor lettelse og tilfredshed, at vi i evalueringen læser at vores resultater er rigtig gode og anerkendelsesværdige. Ikke blot i Grønland, men at vi også er lige så gode og kan måles med tilsvarende uddannelser i hele verden”. Udtaler Rektor på PI/SPS, Nuka Kleemann.

Evalueringsrapporten kan læses her

For yderligere informationer kontakt specialkonsulent, Carl Egede Bøggild på cegb@nanoq.gl