Forhøjelse af kvote til kystnært jollefiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Uummannaq

Naalakkersuisut har, den 19. november 2020, besluttet at forhøje hellefiskekvoten i det kystnære jollefiskeri i forvaltningsområde Uummannaq med 528 tons. Kvoten i jollesegmentet i Uummannaq er derved på 6.890 tons. Således vil den samlede TAC i Uummannaq for både fartøjer og joller i 2020 være på 10.028 tons. Den videnskabelige rådgivning for Uummannaq ligger på 5.800 tons.

Kvoten fordeles udelukkende til jollesegmentet og tillægges den resterende årskvote på 118 tons(data pr. 17/11).

Jollesegmentet må ikke benytte garn ved fiskeri på den forhøjede kvote, i henhold til paragraf 10 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk. GFLK lukker for garnfiskeriet ved udsendelse af pressemeddelelse.

Naalakkersuisut har nedsat en intern arbejdsgruppe, der ser på mulige løsninger i forvaltningen af det kystnære fiskeri efter hellefisk, for at undgå den gentagne situation med kvoteforhøjelser i årets sidste måneder.

Fiskeriet lukkes når årskvoten er opfisket.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.