Naalakkersuisut tilslutter sig forbud mod sejlads på HFO

Naalakkersuisut har i dag tilsluttet sig, at der via FN´s internationale søfartsorganisation IMO vedtages et forbud mod sejlads på HFO i Arktis fra 2024. For skibe, der opfylder polarkoden, gælder forbuddet fra juli 2029.

Tung brændselsolie, der blandt fagfolk kaldes Heavy Fuel Oil (HFO), er verdens mest beskidte og forurenende skibsbrændstof. Naalakkersuisut har i dag tilsluttet sig, at der skal vedtages et forbud mod sejlads på HFO i Arktis. Forbuddet forventes vedtaget i regi af FN’s internationale søfartsorganisation, IMO, i 2021. For de fleste skibe vil forbuddet træde i kraft den 1. juli 2024. For fartøjer, der overholder reglerne under polarkoden, vil forbuddet træde i kraft den 1. juli 2029.

Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane udtaler i forbindelse med tilslutningen af forbuddet mod sejlads på HFO:

”- Jeg kan med stor glæde fortælle, at Naalakkersuisut tilslutter sig, at der vedtages et forbud mod, at skibe sejler på HFO i Arktis. Med tilslutningen sender vi et stærkt signal til resten af verden om, at det er på tide at handle for at beskytte Arktis mod risikoen for HFO-forurening.”

Spild af HFO kan få store miljømæssige og økonomiske konsekvenser
En væsentlig årsag til, at man skal undgå HFO i arktiske farvande, er, at skibsulykker, som medfører spild af HFO i havmiljøet, kan få store miljømæssige og økonomiske konsekvenser.

HFO er meget vanskelig og til dels umulig at opsamle ved lave havtemperaturer. Ved større spild af HFO vil der derfor være stor risiko for, at olien forbliver længe i vandet eller på de kyster, olien eventuelt strander på.

HFO har derudover en meget høj udledning af alvorligt sundhedsskadelige stoffer. Når mennesker indånder de skadelige partikler fra olien, øges risikoen for kræft, hjertekarsygdomme, blodpropper, astma, bronkitis og rygerlunger hos ikke-rygere. Dertil kommer, at sodpartikler fra HFO er med til at øge afsmeltningen af indlandsisen.

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Forskning og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 / 529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl