Bredt samarbejde om folkeskolen - Qaqisa

CSR Greenland, Center for National Vejledning, Uddannelsesstyrelsen, skoleforvaltningerne i de fem kommuner og Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har netop indgået en partnerskabsaftale med fokus på folkeskolen.

Formålet er at opfordre til og støtte initiativer i folkeskolen, som med udgangspunkt i Qaqisa-projektet styrker samarbejdet mellem skolen, vejledningen og erhvervslivet. Det vil være med til, at eleverne i forlængelse af folkeskolen får flere kompetencer til at træffe kvalificerede uddannelsesvalg.

Qaqisa er et projekt, der gennem lokale workshops laver aktiviteter for både skole og virksomheder i løbet af et skoleår. Disse skal bidrage til en øget kvalitet af skolernes erhvervspraktik. En kvalitet, som indledningsvis vil komme den enkelte elev til gode og som efterfølgende kan medføre en større søgning mod erhvervsuddannelserne og på sigt flere fagligt uddannede på både det private og offentlige arbejdsmarked.

”Det er vigtigt, at vi i fællesskab understøtter aktiviteter, som styrker børn og unges motivation for videre uddannelse og giver dem et bedre grundlag for at vælge uddannelse. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, sammen for at sikre vores børn og unge en god fremtid via uddannelse og ikke mindst, at vores virksomheder har den tilstrækkelige uddannede arbejdskraft, som de har brug for fremover.” udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Katti Frederiksen.

For yderligere oplysninger kan projektleder Poul Klitgård kontaktes på pokl@nanoq.gl