Naalakkersuisoqs sidste uddeling af Kulturmidler for 2020

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke har i forbindelse med sidste udbudsrunde i 2020 tildelt 1.173.500 kr. til projekter. Tildelte midler kommer fra 4 forskellige puljer.

”Naalakkersuisut vil, i den forbindelse gerne rose vore kunstnere, som har været tilpasningsdygtige og innovative i disse særlige tider. Vi har blandt andet set flere musikere som har benyttet sociale medier til at underholde børn og voksne og gøre vore hverdage lidt lettere.” siger den nye Naalakkersuisoq for Kultur Katti Frederiksen.

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke skal også oplyse, at der ikke er flere midler at uddele for i år og at der derfor først kan uddeles arbejdslegater og andre midler i 2021.

Kulturmidler

Kulturmidlerne er tildelt 6 forskellige projekter med 497.000 kr. som tilskud, deraf til en dukkeforestilling for børn lavet af Ujarneq Fleischer, lysshow af Naleraq Lights i flere byer, rejsetilskud til Liima Inui og billedudstilling i forskellige byer i sydgrønland.

Midlerne kan søges af enkeltpersoner, organisationer mv. og tildeles fortrinsvis professionelle skabende og udøvende kunstneres aktiviteter og projekter, og andre projekter med et højt kunstnerisk niveau. Derudover kan idrætsklubber søge om tilskud til dækning af kunstnernes rejseomkostninger i forbindelse med klubbernes arrangementer.

Filmvirksomhedspuljen

Filmvirksomhedspuljen er tildelt som støtte til 4 filmprojekter med i alt 672.000 kr. Heraf bliver, filmatisering af Kim Leines ”KALAK” støttet.

Man kan søge om støtte fra filmvirksomhedspuljen, fortrinsvis inden for fiktion og dokumentar.

Grønlandske bøger

Puljen til grønlandske bøger har ydet støtte til i alt 2 værker med 254.000 kr. Det drejer sig om støtte til børnebogen af Arctic Media ”Suna Immikkut Piginnaasaraara?” samt kunstbogen ”Eriagisaq”, om husflidskunstneren Kim Kleist-Eriksen.

Der ydes efter ansøgning tilskud til grønlandsksprogede bøger. Der kan desuden ydes tilskud til bøger, der er oversat til grønlandsk. Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at ansøger har bopæl i Grønland. Midlerne kan desuden anvendes til relaterede aktiviteter som udgivelse af lydbøger, forfatterkurser mv.

Kulturelle arbejdslegater

I 2020 har Naalakkersuisut åbnet op for løbende ansøgning til arbejdslegater for at gøre det nemmere for kunstnere der er blevet ramt af forsamlings forbud på grund af Covid-19 restriktioner. I 2020 er der givet i alt 2.442.000 kr. til 36 forskellige kunstnere fordelt på 22.000 kr. pr. måned. Det er det dobbelte beløb i forhold til sidste år. Blandt modtagerne er der flere musikere, der benytter tiden, hvor der er restriktioner mod at samle folk, til at skrive nye kompositioner.

Næste ansøgning til Kulturelle Arbejdslegater skal ske 15. januar 2021 og ansøgning til Kulturmidler, Grønlandsksprogede bøger samt til Filmvirksomhed skal ske senest 1. februar 2021. Læs mere og find ansøgningsblanketterne i www.sullissivik.gl

For yderligere information kontakt:
AC Fuldmægtig Uiloq Mathæussen, direkte 345741, uilm@nanoq.gl eller
Kulturkonsulent Mika Lyberth, direkte 345744, mlyb@nanoq.gl