Vi vil tegne en fremtid, hvor barnets tarv altid sættes først

Fredag den 20. november 2020 kan vi fejre FNs Børnedag og FNs Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen). Den 20. november er også dagen, hvor børn fra Nakuusas børneråd overrækker resolutionen fra Børnetopmødet 2020 til Naalakkersuisut og borgmestrene.

I anledning af FNs Børnedag, vil Naalakkersuisut rette fokus mod landets børn og det igangværende arbejde for, at Børnekonventionen efterleves. Naalakkersuisut har stor opmærksomhed på at skabe større trivsel for børn og unge. Naalakkersuisut opfordrer børn til at tage ordet. Børn har en stemme og voksne skal give børnene modet og styrken til at turde tage ordet.

 

Børn fra Nakuusa’s Børnetopmøde 2020 vil i dag overrække deres resolution til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut ser frem til at modtage børnerådets resolution og vil arbejde på, at børnenes ønsker så vidt muligt realiseres. Det er vigtigt, at børns forventninger og børnenes verden stemmer overens, så børn trives og er glade.

 

Børnenes dag er en vigtig dag, som giver anledning til, at vi husker hinanden på, hvor vigtigt det er, at vi lytter til vores børn og altid sætter barnets tarv først. Børnene er vores fremtid. Det er derfor afgørende, at vi tager udgangspunkt i børnenes ønsker, og giver børnene mulighed for at vokse op med omsorg og tryghed” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

 

Oprettelse af væresteder efter børnenes ønsker

Børn fra Nakuusas børneråd har tidligere ønsket et sted at være om aftenen og natten i weekenden, når det blev utrygt at være derhjemme. I forbindelse med Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland 2020-2023 har Naalakkersuisut og kommunerne har i efteråret 2020 derfor oprettet væresteder til børn.

 

Børn kan henvende sig uden foregående visitation eller kontakt med kommunerne. Der er oprettet væresteder i enkelte byer i Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq. Kommuneqarfik Sermersooq forventer at åbne væresteder til børn i både Nuuk og Tasiilaq inden januar 2021.

 

 


 

Naalakkersuisut arbejder for børnene

Naalakkersuisut arbejder løbende for, at børns vilkår og liv forbedres hver dag. Der er særlig fokus på, at mistrivsel og omsorgssvigt opspores tidligt og børnene hjælpes bedst muligt. Naalakkersuisut har en række initiativer og aktiviteter, som alle har fokus på at sætte barnets tarv først og tilsammen bidrage til en større omsorg, trivsel og en sundere udvikling blandt børn.

 

Naalakkersuisut har bl.a. følgende strategier vedrørende arbejdet med børn:

 

  • Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland 2020-2023
  • Naalakkersuisuts familiepolitik 2020-2030
  • Naalakkersuisuts nationale handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2030
  • Naalakkersuisuts folkesundhedsprogram Inuuneritta III, 2020-2030

 

FNs Børnekonvention

FNs Børnekonvention blev vedtaget på FNs generalforsamling i 1989. Grønland tiltrådte konventionen i 1993. Børnekonventionen giver bl.a. alle børn ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig, komme i skole, få indflydelse på deres fremtid, ligesom børn har ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling. 

 

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160