Replik vedrørende bestyrelsessammensætningen i de selvstyreejede aktieselskaber

Jeg må præcisere, at det er i 3 af de 14 selvstyreejede aktieselskaber, at man ikke lever op til bestemmelserne i Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder.

Naalakkersuisuts er opmærksom på denne situation, og vil i denne sammenhæng påpege, at Naalakkersuisut i deres arbejde med de selvstyreejede aktieselskaber har et ansvar hvor at de løbende skal sikre professionelle og kompetente bestyrelser.

Beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer træffes af Naalakkersuisut, dog med undtagelse af de medarbejdervalgte repræsentanter, der vælges af medarbejderne uden hensyntagen til køn. Der foretages løbende en vurdering af bestyrelsessammensætningen herunder, hvilke kompetencer der er brug for i de individuelle bestyrelser samt kønssammensætningen af bestyrelserne. Det er et mål og et ønske fra Naalakkersuisut at følge den gældende lovgivning, men vi må også erkende, som det gør sig gældende, at det i visse tilfælde har været svært at imødekomme de mange vigtige kriterier, der er for sammensætning af en professionel og kompetent bestyrelse.

Naalakkersuisut arbejder kontinuerligt på at skabe kønsmæssig balance i bestyrelserne. Dette arbejdes besværliggøres desværre af fordelingen af kompetencer og køn blandt de mulige kandidater vi har på nuværende tidspunkt samt de adspurgtes muligheder og interesser for bestyrelsesarbejdet.

For at skabe et bedre grundlag for at oplyse og udvælge kandidater til de selvstyreejede selskabers bestyrelser, arbejder bestyrelsessekretariatet på forskellige initiativer som bl.a. vil gøre brug af de sociale platforme og elektroniske medier. Hensigten er at skabe større transparens omkring sammensætningen af bestyrelserne samt skabe bedre muligheder for rekruttering af potentielle bestyrelsesmedlemmer. Samtidig skal oplysningsarbejdet danne grundlag for et system, hvor der skabes en mere aktiv rekrutteringsproces som kan sikre et bedre og mere styrket udvælgelsesgrundlag for de selvstyreejede selskabers bestyrelser, herunder bedre muligheder for kønssammensætningen end det er tilfældet i dag.


Formanden for Naalakkersuisut
Kim Kielsen