Tillykke til fiskere og fangere

På vegne af Naalakkersuisut ønsker jeg fiskere og fangere og deres familier tillykke med dagen.

Jeg vil i anledning af fiskernes og fangernes dag også ønske tillykke til KNAPK og SQAPK, og til sammenslutningernes lokalafdelingers bestyrelser, i det store vidstrakte land. Bestyrelsesmedlemmer, som arbejder ihærdigt for at lette deres tunge erhverv.

Jeg har i løbet af sensommeren været på orienteringsrejse både i Syd- og Nordgrønland. De mange steder har givet mig indsigt i forholdene. Jeg indser, at der en række forhold som må rettes op.

Der findes mange gode indhandlingssteder i Syd- og Nordgrønland. Selv om indhandlingsfaciteterne er gode,  er der dog til tider restriktioner for indhandling af fisk, eftersom indhandlingsstederne mangler arbejdskraft og i visse steder kapacitet. Det er ikke en nyhed, at driftige fiskere ikke kan indhandle deres fangst.

Jeg mener, at det er på tide, at indhandlingsstederne med de lokale myndigheder må rette op for indhandlingsforholdene. Ved et møde med fiskere i Sydgrønland blev der foreslået, at et såkaldt produktionsudvalg skal genoptages. Erfaringen viste, da produktionsudvalget eksisterede, som havde medlemmer af fiskere og repræsentanter fra indhandlingsstedet, at der var indbyrdes forståelse for, hvornår man kunne indhandle optilmalt, og på hvilke tidspunkter, der må sættes en begrænsning for indhandling af fisk.

Jeg vil opfordre til de lokale steder med indhandlingssted i samarbejde imellem indhandlingsstedet, kommunen og foreningen, at få nedsat produktionsudvalg. Jeg mener og håber, at det er den rigtige retning, hvis vi skal undgå de fremtidige restriktioner i fiskeriets højsæson.

Endvidere erfarer jeg, at der er mange steder, hvor sælskind og produkter fra sælen bliver smidt ud, idet der ikke findes indhandlingssteder til skind.

På et møde med fiskere og fangere i Nordgrønland fortalte en af mødedel­tagerne: Når vores indhandling af fisk bliver indskrænket eller, at vi ikke kan indhandle på grund af mangel af  arbejdskraft i indhandlingsstederne, har vi ikke andre indtægtskilder, som vi kan ty til, idet vi ikke indhandle sælskind. Når vi kommer ud for sådanne situationer, står vi bare og kigger på sælerne.  Det er uholdbart situation, idet vi til tider ikke kan indhandle fisk i mange dage.

Jeg mener, at indhandlingsforholdene til sælskind bør rettes snarligt op. Der findes stadig idag familier herhjemme, hvor deres levebrød er at sælge sælskind. Det er katastrofal situation for fangere i yderdistrikterne. Jeg vil opfordre til at rette instancer, som eksempel Great Greenland og KNAPK nedsætter en arbejdsgruppe for at finde en brugbart løsning for problemet.

Jeg er fortrøstningsfuld med hensyn til Fiskerikommissionens arbejde.

Fiskerikommissionen skal komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.

Kommissionen forudsættes at aflevere en betænkning om sit arbejde i begyndelsen af næste år.

Hjerteligt tillykke med jeres dag.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jens Immanuelsen.

Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: jio@nanoq.gl