Ny analyse fra Nationalbanken bakker op om Naalakkersuisuts økonomiske politik

Danmarks Nationalbank har netop offentliggjort sin årlige analyse af Grønlands økonomi. Ikke overraskende fremkommer bankens økonomer med et billede af 2020, der er meget præget af mindst Covid-19-virussen. Virussen har haft en negativ effekt på vores økonomi, særligt inden for turistbranchen. En effekt, der har betydet, at Grønland har oplevet en vækstpause i 2020 i forhold til årene fra 2016 til 2019.

Det er forbundet med en stor usikkerhed, hvordan prisudviklingen i forskellige fiskearter vil udvikle sig inden for den nære fremtid. Ifølge Nationalbanken har fiskeriets egne aktører tilkendegivet, at de forventer prisfald på fisk og skaldyr til eksport på helt op til 20 procent i 2021. Hvis dette scenarie bliver en realitet, vil ressourcerenteafgiften (afgift på fisk og skalddyr) falde med 150 mio. kr. i 2021. Et stort indtægtstab, der også vil få afledte virkninger i form af lavere indkomst- og selskabsskatter.

Ydermere påpeger Nationalbanken, at der i fremtiden vil komme relativt flere ældre personer i forhold til de unge. Det vil sige, alt andet lige, relativt flere personer i ældregruppen – og færre i den arbejdsdygtige alder til at betale skat af deres arbejdsindkomst til fællesskabet. Omsat i procenter vil det kunne medføre, at de offentlige udgifter stiger med 5 til 6 procent hvert år. Over et par årtier vil det betyde et årligt gab mellem indtægter og udgifter på en milliard kroner – i udgifternes favør.

”Naalakkersuisut er enig i Nationalbankens konklusioner. Bankens analyse afspejler meget godt det billede, vi selv har af vores økonomi og scenarier for fremtiden”, forklarer Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq for Finanser, og understreger endnu en gang behovet for, at vi får vedtaget en Finanslov for 2021, der adresserer de økonomiske udfordringer, som både Nationalbanken påpeger og Økonomisk Råd på et tidligere tidspunkt har påpeget. Han fortsætter:

”I de kommende uger skal vi lægge sidste hånd på en finanslovsaftale for 2021, og Naalakkersuisut arbejder for en aftale, der både sikrer balance på de offentlige finanser over en fire års periode og fortsætter med at investere i vores medborgere, så de har gode rammer til at udleve deres potentialer.”.


3. behandlingen af Forslaget til Finansloven for 2021 forventes at blive den 27. november 2020.

Vittus Qujaukitsoq, Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoq/ Naalakkersuisoq for Finanser