Aftalememoradum om fiskerisamarbejde underskrevet med Det Forenede Kongerige og Nordirland

I dag, d. 9. november 2020, har Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jens Immanuelsen underskrevet en Aftalememorandum om øget samarbejde om fiskeri og relaterede emner med Det Forenede Kongerige og Nordirland (UK).

”Jeg er stolt over i dag at have underskrevet Aftalememorandum mellem Grønland og Storbritannien og jeg ser frem til at udvikle samarbejdet både i forhold til fiskeriforvaltning, forskning og forhåbentlig mellem vores fiskerierhverv, hvilket aftalen giver mulighed for. Vores underskrift i dag er første skridt mod et stærkt samarbejde mellem Grønland og Storbritannien”, udtalte Naalakkersuisoq efter underskriftceremonien.

Naalakkersuisoq Jens Immanuelsen underskrev Aftalememoradum sammen med UK´s Minister og undersekretær for Miljø, Fiskeri og Landlige Affære, Victoria Prentis.

Undersekretær Prentis sagde i den forbindelse: ”UK og Grønland har begge en stolt historie som lande med internationalt udsyn, der har nydt godt af vores haves rigdom. Jeg takker Grønland for deres konstruktive tilgang til disse forhandlinger. Efterhånden som vi tilbageerobrer vores position som selvstændig kyststat bestræber vi os på at samarbejde med vores nordatlantiske naboer, som Grønland, til fordel for vores fiskerindustri og marine miljø.”

Aftalen sætter rammen for at Grønland og UK kan udvikle et bilateralt samarbejde på fiskeriområdet efter, at UK forventeligt træder ud af EU per 1. januar 2021 og etablerer samtidigt en årlig fiskeridialog, hvor parterne kan mødes og udbygge samarbejdet på områder såsom fiskeriforvaltning, kontrol, forskning, innovation og samarbejde mellem fiskerierhvervet.

Aftalememorandum mellem regeringen for Det Forenede Kongerige og Nordirland og Grønlands regering om øget samarbejde om fiskeri og relaterede emner forefindes her.

For nærmere information kontakt Katrine Kærgaard, Chefkonsulent, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 65, e-mail: katk@nanoq.gl