Jollefiskeriet efter hellefisk i Uummannaq genåbnes

Jollefiskeriet efter hellefisk i Uummannaq genåbnes

Fiskeriet åbnes den 9. november

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ændret den månedsvise fordeling af den resterende årskvote for jollefiskeri efter hellefisk i forvaltningsområde Uummannaq.
Forvaltningsområde Uummannaq blev lukket d. 28. oktober, da månedskvoter for både oktober og november var opfisket. Der er en rest tilbage af årskvoten, som er fordelt til december. Denne restkvote er nu overført til november.
Årets restkvote i Uummannaq er på 138 tons ud af 6.362 tons.
Fiskeriet kan genoptages den 9. november.
Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

For nærmere information kontakt Birgitte Jacobsen, Afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: bija@nanoq.gl