Servicekontrakter for passagerbefordring godkendt

Naalakkersuisut har med Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalgs forudgående godkendelse nu godkendt servicekontrakter om befordring af passagerer, post og fragt. Der indgås aftaler med Air Greenland A/S, Disko Line A/S, Norlandair samt Arctic Umiaq Line A/S om kystpassagerskibet Sarfaq Ittuk.

Karl Frederik Danielsen siger i forbindelse med resultatet:
”Målsætningen har været klar fra starten – bedre trafik til borgerne. Naalakkersuisut har i lang tid arbejdet målrettet på at samle input til disse kontrakter. Det startede med trafikseminarer i 2018 og i 2019 i alle kommunerne og derefter et 2dages trafikseminar med Inatsisartut, Borgmestrene og Naalakkersuisut og sluttede med personlige møder med alle borgmestrene i foråret 2020. Det har været en lang proces og jeg er stolt over, at det er lykkedes med dette flotte resultat, der har et langsigtet trafikpolitisk perspektiv. Vi viderefører det, som fungerer fra i dag, og tilføjer bedre organisering, nyt og moderne materiel, samt en lang række justeringer, som i sidste ende vil opleves som en tydelig forbedring for alle de rejsende.”

Der er indgået aftaler af 10 års varighed for de fleste af opgaverne. Det skyldes at Naalakkersuisut kunne opnå det bedste forhandlingsresultat i forhold til pris og kvalitet ved at indgå længerevarende servicekontrakter. Det har af den årsag været muligt at opnå en stor del af de ønskede forbedringer og opdateringer af trafiksystemet, som har været dagsordenssat i den offentlige og politiske debat igennem de senere år.

Med kontraktlængde på 10 år langt de fleste steder, kan der skabes ro om erhvervslivet generelt og turismeoperatørerne specifikt. Netop turismeoperatørerne i alle regioner og distrikter har brug for at kunne planlægge langsigtet. Med servicekontrakterne skabes større sammenhæng på tværs af regionerne og ensartede systemer for billetbestilling og passagerrettigheder - også på langt sigt. Samtidig er der i aftalerne taget højde for de kommende års markante ændringer af landets infrastruktur med nye lufthavne i flere regioner.

Karl Frederik Danielsen udtaler om 10 årige kontrakter:
”Med 10 årige kontrakter har Naalakkersuisut ønsket langsigtet trafikpolitisk holdbarhed, som skal medvirke til at give stabilitet for erhvervslivet. Derigennem sikrer vi mulighed for at erhvervet kan planlægge og investere langsigtet - ikke mindst i turismesektoren. Naalakkersuisut ønsker at alle landets bygder og yderdistrikter er tilgængelige for alle borgere, turister og professionelle - året rundt. Servicekontrakterne afspejler og understøtter præcist det”.


Baggrund og teknisk information

Forbedringer


De nye servicekontrakter indeholder følgende konkrete forbedringer:

 • Fra 1. januar 2021 vil alt helikoptertransport i landet overgå til Air Greenland. Det betyder, at der kan købes sammenhængende billetter til lufttransport hos Air Greenland.
 • Air Greenland indkøber moderne helikoptere af typen Airbus H155 til erstatning for Bell 212.
 • Sejlads i Diskobugten, Midtgrønland og Sydgrønland vil fortsat varetages af Disko Line, og de mange lokale underleverandører som i dag løser opgaverne. Billetter til sejlads skal fortsat købes hos Disko Line.
 • Der indsættes et nybygget hurtiggående isklassificeret stålskib med plads til 36 passagerer i Sydgrønland - sandsynligvis af hybridtypen. Dette giver øget robusthed, komfort og kapacitet i regionen.
 • Der stationeres fast en Targa i Nanortalik, når vejret tillader det.
 • Norlandairs betjening af Nerlerit Inaat forbedres med direkte forbindelse mellem Nerlerit Inaat og Reykjavik 2 gange månedligt, hvilket betyder færre stop på Island, samt mulighed for opsætning af charterbeflyvning mellem Kulusuk og Nerlerit Inaat.
 • Fuld fleksibilitet med genforhandlingsoptioner, i takt med at der anlægges regionale landingsbaner i servicekontraktdistrikterne.
 • Der vil ikke ske prisstigninger på billetter, post og fragt i forhold til i dag – dog reguleres løbende for inflation og prisudvikling.
 • Sikkerhed for tabte billetter, samt indlogering og forplejning betales af operatørerne og vil fremover gælde for alle rejsende uanset bopæl.
 • Kangerluk på Diskoøen bliver for første gang indlemmet i servicekontrakt-systemet og får 2 månedlige afgange i sejladssæsonen. Der kan endvidere opsættes helkoptertransport på chartervilkår om vinteren op til 2 gange om måneden.
 • Qeqertat omfattes, såfremt den opnår bygdestatus.
Moderne Airbus H155 helikoptere
 • Fem-bladet, to-motors, medium multimission helikopter med støjsvag halerotor system og opklappeligt understel.
 • H155 er den hurtigste i sin klasse på markedet med en cruisehastighed på over 260km/t, og en rækkevidde på 784 km.
 • Forventet 10-sæders konfiguration med god passagerkomfort. Dette for at sikre plads til bagage og fragt.
 • Kabinen kan hurtigt og fleksibelt ændres til gods- eller ambulance transport.
 • SAR-udstyr kan monteres, og den har krog til ”sling” der kan løfte 1600 kg
H155 helikopterne indfases efter følgende plan:
 • Ved udgangen af 3. kvartal 2021
  • Qaanaaq
  • Uummannaq
  • Sydgrønland
 • Ved udgangen af 4. kvartal 2021
  • Diskobugten
  • Upernavik
 • Ved udgangen af 3. kvartal 2022
  • Tasiilaq
Øvrige distrikter betjenes enten ikke med helikopter, eller med den mindre type AS350.

10-årige kontrakter:

Der er indgået aftaler af 10 års varighed for de fleste af opgaverne. Det skyldes at Naalakkersuisut kunne opnå det bedste forhandlingsresultat i forhold til pris og kvalitet ved at indgå længerevarende servicekontrakter. Det har af den årsag været muligt at opnå en stor del af de ønskede forbedringer og opdateringer af trafiksystemet, som har været dagsordenssat i den offentlige og politiske debat igennem de senere år.

Der er dog indgået kortere kontrakter i forhold til:
 • Helikoptertransport i Sydgrønland, hvor kontrakten udløber i 2024. I forbindelse med åbningen af Qaqortoq Lufthavn skal der tages stilling til den fremtidige helikopterbetjening af distriktet.
 • Fastvinget beflyvning af Nerlerit Inaat, som løber i 6 år med mulighed for forlængelse med 2 år ad gangen op til samlet 10 år i alt.
 • Arctic Umiaq Line, som forlænges i 5 år, svarende til Sarfaq Ittuks forventede restlevetid.
Om forhandlingerne

Naalakkersuisut har med finansudvalgets godkendelse valgt at forhandle direkte med de nuværende operatører med udgangspunkt i de eksisterende aftaler. Trafikopgaverne har således ikke været i udbud.

Ved at lade de nuværende aftaler med de kendte operatører udgøre udgangspunktet for forhandlingerne om en videreførelse af opgaveløsningen har Naalakkersuisut kunnet drage fordel af operatørernes detaljerede kendskab til de lokale forhold og sammenhængene i trafiksystemet i forberedelsen af servicekontrakterne.

Forhandlingerne har båret præg af, at trafiksystemet trængte til en opdatering - ikke mindst i forhold til det anvendte materiel. Med muligheden for at planlægge med et 10-års langsigtet trafikpolitisk perspektiv har det været muligt at opnå en stor del af de ønskede forbedringer og opdateringer af trafiksystemet, som har været dagsordenssat i den offentlige og politiske debat igennem de senere år.

Der sker betydelige forbedringer i trafiksystemet. Eksempelvis indsættes der nyere helikoptere til erstatning for Bell212-helikopterne, der indsættes et nyt isklassificeret hurtigtgående stålskib i Sydgrønland og der udvikles en storkundeportal til billetbestilling hos Disko Line. Samtidig er der lagt vægt på at operatørerne anvender lokale underleverandører i opgaveløsningen.

Ved at indgå kontrakter med virksomheder der overvejende er hjemmehørende, gør vi os uafhængige af potentielle kriser hos udenlandske operatører, eksempelvis som det er set under COVID-19.

Forarbejde med inddragelse af borgmestre, operatører og relevante departementer:

Naalakkersuisut gennemførte i løbet af 2018 og 2019 trafikseminarer i alle kommunerne. Her kunne borgerne, erhvervslivet samt borgmestrene komme med input og ønsker til de fremtidige servicekontrakter. Dialogen på seminarerne tog udgangspunkt i de eksisterende kontrakter. Derfor deltog operatørerne ligeledes på trafikseminarerne. Der blev efterfølgende i 2019 afholdt et 2-dages trafikseminar for alle medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut, hvor landets 5 borgmestre også var inviteret med. Der har endvidere været afholdt særskilt møde med Inatsisartuts Anlægsudvalg i efteråret 2019, hvor udvalget blev præsenteret for Naalakkersuisuts vision og ønskede fremgangsmåde.

Senest har Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur i foråret 2020 gennemført personlige møder med alle landets borgmestre enkeltvis, hvor ønskelisten og behovsanalysen blev opdateret forud for forhandlingerne med operatørerne.

Derudover har der været afholdt møde med partiformændene fra Inatsisartuts partier i to omgange – først i ultimo 2019 og senest i oktober 2020.

Dertil har Naalakkersuisut nedsat en tværdepartemental styregruppe, bestående af Formandens Departement, Departementet for Finanser, Departementet for Sundhed, Departementet for Uddannelse samt Departementet for Boliger og Infrastruktur. Styregruppen er løbende blevet præsenteret for udviklingen i forhandlingerne, løsningsmodellerne, indikationer for økonomiske konsekvenser med videre. Dertil har styregruppen bidraget med vigtige input til forhandlingsforløbet i form af konkrete og principielle bidrag, som er indgået undervejs i forhandlingsforløbet.

Forløbet med indsamling af ønsker fra alle de ovenfor nævnte interessenter har strakt sig fra 2018 og frem til forhandlingerne påbegyndtes.

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl.

Alternativt kan Air Greenland, Disko Line, Norlandair og Arctic Umiaq Line kontaktes vedrørende selskabernes respektive operationer i de kommende år.