To nye stærke uddannelsestilbud til medarbejdere på socialområdet

Socialpædagogisk Seminarium starter i 2021 to uddannelsestilbud for myndighedssagsbehandlere på socialområdet. Uddannelserne bidrager til den politiske målsætning om at styrke kvaliteten af den sagsbehandling, som borgere modtager rundt om i landets kommuner.

Det er med stor tilfredshed hos Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen, samt Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Katti Frederiksen, at Socialpædagogisk Seminarium (SPS) har valgt at starte to nye uddannelsestilbud – rådgivningsassistentuddannelsen og rådgivning i socialt arbejde i 2021 for medarbejdere på det sociale område.

”Det vil gøre en stor forskel for kommunerne, at vi skaber flere og fleksible muligheder for at løfte deres medarbejderes faglige kvalifikationer og kompetencer. Ud over at uddannelserne vil bidrage til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen, er jeg overbevist om, at vi også vil se kommunale sagsbehandlere, der trives bedre, fordi de oplever at være bedre rustet til at varetage de ofte komplekse opgaver på socialområdet. Jeg glæder mig til at følge den første årgang af studerende.” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

De to uddannelser, målrettet kommunale sagsbehandlere, bidrager til Naalakkersuisuts handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2030, der bl.a. har fokus på, at efter- og videreuddannelse af medarbejdere på det sociale område er vigtig for at styrke den kommunale sagsbehandling.

SPS har med de to uddannelser skabt to fleksible tilbud, der tager højde for, at kommunerne kan tilbyde deres medarbejdere uddannelse uden at skulle undvære deres arbejdskraft i længere perioder. Det kan ellers være en udfordring, når medarbejderressourcerne er begrænsede. Uddannelserne er deltidsstudier, og flere af modulerne vil foregår i SPS’ afdelinger langs kysten med et blik for de studerendes bopæl.

”Det betyder rigtig meget, at vi får styrket uddannelsesmiljøet omkring de sociale uddannelser ved at PI/SPS nu også udbyder disse muligheder. Det kan også være med til at styrke vejen til at flere uddanner sig som socialrådgivere på sigt”, udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Katti Fredriksen.

De to uddannelser vil kunne optage op til 40 kommunale sagsbehandlere. Uddannelserne udbydes som henholdsvis en erhvervsuddannelse (EUD) og en videregående uddannelse (AUD), således at både sagsbehandlere uden en formel uddannelse får en ny mulighed for at uddanne sig, og sagsbehandlere med en erhvervsuddannelse kan videreuddanne sig.

Kontakt
For nærmere information om uddannelsen kontakt: souschef-uddannelseschef Marianne Nissen PI/ SPS e-mail: marianne@pi.sps.gl eller tlf. + 299 38 35 50

For nærmere information om de sociale indsatser kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160