Uddannelsesplan II 2020

Uddannelsesplan II 2020 er nu offentliggjort og kan findes på Naalakkersuisuts hjemmeside.

De beskrevne initiativer i Uddannelsesplan II bygger videre på den positive udvikling skabt af Uddannelsesplan I fra 2005. Uddannelsesplan II er derfor ikke en erstatning for den tidligere uddannelsesplan, men derimod en videreudvikling, som fortsætter indsatsen og bygger videre på erfaringerne. På denne måde sikres både kontinuitet og fortsat udvikling af vores uddannelsessystem – til gavn for de nuværende og kommende elever og studerende.

Det er vores fælles mål, at vi sikrer en høj standard på alle niveauer i uddannelsessystemet lige fra førskolen til vore universitetsuddannelser. Initiativerne i Uddannelsesplan II skal danne vejen til at opnå disse mål.

”Uddannelsesplanen er ikke alene et vigtigt redskab for politikerne og for aktørerne i uddannelsessystemet. Det giver også alle andre borgere en mulighed for at skabe sig et bredt indblik i den løbende udvikling af uddannelsessystemet. Dermed skabes forudsætningerne for, at flere kan indgå en konstruktiv dialog om fremtidens tiltag på uddannelsesområdet. God læselyst til alle.” lyder det fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Karl Frederik Danielsen.

For yderligere oplysninger kan ministersekretær, Rosa Thorsen, kontaktes på rosath@nanoq.gl