Forhøjelse af kvote til kystnært jollefiskeri efter hellefisk i Diskobugten

Naalakkersuisut har, den 4. november 2020, besluttet at forhøje hellefiskekvoten i det indenskærs jollefiskeri i Diskobugten med 1.145 tons, så kvoten i jollesegmentet i Diskobugten nu er 4.968 tons. Således vil den samlede TAC i Diskobugten for både fartøjer og joller i 2020 være på 9.325 tons. Den videnskabelige rådgivning for Diskobugten ligger på 5.120 tons.

Kvoten fordeles udelukkende til jollesegmentet og den mængde, der i Diskobugten er opfisket, ud over årets oprindelige TAC, indgår i kvoteforbruget for joller i Diskobugten.

Jollesegmentet må ikke benytte garn ved fiskeri på den forhøjede kvote, i henhold til paragraf 10 i Selvstyrets bekendtgørelse nr.11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

Naalakkersuisut har derudover besluttet at nedsætte en intern arbejdsgruppe, der ser på mulige løsninger i forvaltningen af det kystnære fiskeri efter hellefisk, for at undgå den gentagne situation med kvoteforhøjelser i årets sidste måneder.

Fiskeriet kan påbegyndes straks og lukkes, når årskvoten er opfisket.

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, apnn@nanoq.gl.

For nærmere information kontakt Jørgen Isak Olsen, Departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, e-mail: jio@nanoq.gl