Overenskomstaftale mellem Selvstyret, kommunerne og Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat / Dansk Journalistforbund er nu underskrevet

Aftalen blev forhandlet over sommeren og er nu blevet godkendt af forbundets medlemmer og Selvstyret. Med aftalen forbedres de samlede lønvilkår med 3,51 %. Aftalen gælder frem til den 31. marts 2024. Med aftalen sikres blandt andet en større ensretning af vilkår mellem driftsteknikere og journalister, lønfremgang med fokus på fastholdelse og rekruttering, fuld løn under barsel samt administrative forenklinger i selve overenskomsten.

For yderligere information kontakt da forhandlingschef Frederik Schmidt på mail fsch@nanoq.gl eller forhandlingsleder Michael Würtz miwu@nanoq.gl