Grønland tiltræder FN-konvention om ballastvand

Et samlet Inatsisartut har netop vedtaget Naalakkersuisuts beslutningsforslag, der medfører, at Grønland tiltræder FN-konventionen om ballastvand. Med tiltrædelsen af Ballastvandkonventionen tager Grønland endnu et vigtigt skridt mod en minimering af indførslen af invasive arter. Det er et skridt, der vil være til gavn for landets biodiversitet og fiskeri.

Invasive arter kan medføre uoverskuelige miljøændringer
Hvert år bliver der på verdensplan flyttet flere milliarder tons vand fra ét hav til et andet. Det sker, når skibe sejler verdenshavene tynde og regulerer dybgang og stabilitet ved skiftevis at tage ballastvand ind og lukke det ud af enorme tanke.
Miljøet betaler en høj pris ved udledningen af ballastvand, som kan indeholde invasive arter. Invasive arter er et voksende problem i hele verden og har markante effekter på den biologiske diversitet og fiskeriet.

Naalakkersuisoq Jess Svane udtaler i forbindelse med tiltrædelsen af Ballastvandkonventionen:

”- Der er i øjeblikket få invasive arter i vores farvande, men risikoen for invasive arter øges i takt med klimaforandringerne og den øgede skibstrafik i Arktis. Med tiltrædelsen af Ballastvandkonventionen tager vi ansvar og synliggør, at Grønland er et fremadsynet og bæredygtigt land, der værner om vores biodiversitet og fiskeri.”

Naalakkersuisut er på forkant med allerede gældende lovgivning
Grønland opfylder Ballastvandkonventionens regler inden tiltrædelsen. Således indeholder Inatsisartutlov om beskyttelse af havmiljøet fra 2017 et kapitel om ballastvand. Naalakkersuisut har derfor været på forkant lovgivningsmæssigt inden tiltrædelsen af konventionen, hvilket også betyder, at landets erhverv allerede har omstillet sig og følger kravene i konventionen.

”- Naalakkersuisut har allerede inden tiltrædelsen af Ballastvandkonventionen taget vigtige lovgivningsmæssige skridt for at forhindre indførsel af invasive arter. Med tiltrædelsen tager vi nu endnu et vigtigt skridt mod at minimere risikoen for omfattende skadevirkninger på vores lokale havmiljø, biodiversitet, fiskeri og naturressourcer”, afslutter Naalakkersuisoq Jess Svane.

For yderligere oplysninger, kontakt departementschef Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 eller e-mail: mesp@nanoq.gl

Faktaboks: Invasive arter
Invasive arter er arter, der ikke er hjemmehørende i nationale farvande. Invasive arter er et voksende problem i hele verden. De kan have store negative effekter på den biologiske diversitet og fiskeriet.