Rejseholdet er en succes

En erfaringsopsamling af Rejseholdets arbejde viser, at indsatsen lever op til sit formål, og at behandlingsarbejdet ind til videre har hjulpet 654 voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Rejseholdets terapeutiske behandlingsmodel for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen blev etableret af Naalakkersuisut i 2013. Nu er der lavet en erfaringsopsamling af Rejseholdets arbejde, som giver en status på indsatsen og kommer med anbefalinger til det videre arbejde.

Rejseholdet har indtil videre besøgt 13 byer og bygder. Erfaringsopsamlingen, som blandt andet bygger på udsagn fra klienter og psykologer viser, at indsatsen ser ud til at have en god effekt i forhold til de overordnede mål, der er sat op for Rejseholdets terapeutiske arbejde:

”Behandlingen (…) har betydet, at jeg for første gang i mit liv føler selvværd, selvtillid og ægte glæde inden i. Jeg er lige så meget værd som alle andre, jeg er ikke ansvarlig for min fars handlinger” – Klient i Rejseholdet

”Et af de efterslæb, jeg har haft, efter de overgreb jeg har været igennem, har været, at jeg ikke turde tage en uddannelse. Efter mit forløb er jeg ikke længere bange for at tage en voksenuddannelse, det er det jeg drømmer om i fremtiden” – Klient i Rejseholdet

”Det har hjulpet rigtig meget i forhold til mine børn. Jeg prøver at lære dem, at der ikke er andre, der må røre ved deres krop. Jeg læser også børnenes rettigheder op for dem” – Klient i Rejseholdet

”De af vores klienter, som lever i parforhold, giver udtryk for, at de har fået det meget bedre i deres parforhold. De kan bedre snakke sammen og har et bedre samliv. Mange kan se, at de parforholdsproblemer, de tidligere har haft, også er afhængige af det selvbillede og mindreværdsfølelser, de har haft. Samt at deres traumer har skabt så meget stress i hverdagen, at det har skygget for hverdagen og deres sociale relationer” – Psykolog i Rejseholdet

Erfaringsopsamlingen har også resulteret i en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde med Rejseholdet. Herunder anbefalinger om at:
  • Styrke systematiseret dataindsamling
  • Styrke tværfagligt samarbejde i lokalsamfundet
  • Sikre opfølgningsarbejdet
  • Sikre et behandlingstilbud for personer med seksuelt krænkende adfærd
  • Styrket indsats overfor pårørende
Læs hele erfaringsopsamlingen her.

Om Rejseholdet:
Rejseholdet er forankret i Den Borgerrettet Afdeling, som er en afdeling i Socialstyrelsen.

De fire overordnede mål med Rejseholdets terapeutiske arbejde er, at:
  • Give voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, bedre forudsætninger for en forbedret tilværelse.
  • Bidrage til at voksne med senfølger på sigt kan blive mere arbejdsparate
  • Styrke mennesker med senfølgernes familieliv
  • Mindske risikoen for, at mennesker med senfølgers børn bliver udsat for seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt

For yderligere information kontakt specialkonsulent i Paarisa, Maliina Junge Jørgensen på e-mail majj@nanoq.gl eller tlf. 346022