Forhandlinger om servicekontrakten på Thulebasen er afsluttet

Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen og den amerikanske ambassadør Carla Sands har underskrevet en plan for det fremtidige samarbejde mellem Grønland og USA. Udenrigsminister Jeppe Kofod og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energi Steen Lynge har netop afsluttet forhandlingerne om sagen vedr. servicekontrakten på Thulebasen. Aftalen giver større grønlandsk aftryk og nytte.

På et virtuelt højniveaumøde blev der onsdag den 28. oktober opnået enighed om fire dokumenter, som tilsammen udgør et resultat af årelange forhandlinger mellem USA, Danmark og Grønland om sagen vedr. servicekontrakten på Thulebasen (Pituffik). Et af dokumenterne er en underskreven aftale om en plan for et videre bilateralt samarbejde mellem Grønland og USA.

Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler:

Vi er oprigtig tilfredse med den aftalte plan for vores videre bilaterale samarbejde med USA. Det har således været vigtigt for Naalakkersuisut, Inatsisartut og det grønlandske folk, at vi fik en reel, håndgribelig nytte af den amerikanske tilstedeværelse. Med en bilateral samarbejdsplan, de nye udbudskriterier, og kontraktbetingelser vi har forhandlet på plads, har vi langt bedre betingelser end før.”.

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og Energi Steen Lynge siger:

”Sagen har stor principiel betydning for Grønland, i og med at det er os der ligger land til den amerikanske base, og vi er stolte af at man nu har anerkendt Pituffiks og Grønlands nøglerolle i amerikansk sikkerhed, udover grønlandsk og transatlantisk sikkerhed.
De nye udbudskriterier skal bidrage til, at fremtidige servicekontraker på Thulebasen bliver til gavn for grønlandske selskaber. Sigtet er, at Grønland i bred forstand får størst mulig nytte af den amerikanske tilstedeværelse. Fx gennem grobund for flere lærepladser, beskæftigelses-muligheder og skatteindtægter.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi sammen er nået til enighed om nye udbudskriterier. Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en lang og kompliceret proces, og jeg er både stolt og glad for, at vi har opnået et resultat, som kommer til at gavne især Grønland og grønlandske virksomheder. Det her viser, at samarbejdet med USA er stærkt – og at vi i fællesskab kan løse meget vanskelige problemer.”

Sagen om servicekontrakten – som omfatter vedligeholdelse, byggeri og kantinedrift m.m. – har baggrund i, at USA i 2014 tildelte kontrakten til et amerikanskejet selskab. Kontrakten havde inden da i mange år været på dansk-grønlandske hænder. Tildelingen var efter Kongeriget Danmarks opfattelse i strid med gældende aftaler mellem Kongeriget og USA; det såkaldte forsvarsaftalekompleks. Siden 2014 har Kongeriget og USA forhandlet om nye udbudskriterier med henblik på, at kontrakten ved næste udbud tildeles et grønlandsk/dansk selskab.

På dagens højniveaumøde deltog fra amerikansk side national sikkerhedsrådgiver Robert C. O’Brien, den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark Carla Sands. Fra dansk side
udenrigsminister Jeppe Kofod. Fra grønlandsk side Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender og energi Steen Lynge. På mødet underskrev Kielsen og Sands aftalen om en fælles plan for det videre samarbejde mellem Grønland og USA på en lang række overtagne sagsområder.

Dokumenterne i pakken kan tilgås på dette link.

For yderligere information:
Departementet for udenrigsanliggender: Departementschef Kenneth Høegh, +299 565604

Udenrigsministeriet: Pressechef Oliver Routhe Skov, +45 30541227