Beredskabsfaglige vurdering for situationen omkring fjeldskred i Karrat Fjord

Grønlands Beredskabskommissions opdaterede beredskabsfaglige vurdering for situationen omkring fjeldskred i Karrat Fjord

Den 17. juni 2017 skete der et fjeldskred i Karrat Fjorden. Dette fjeldskred forårsagede tsunamibølger, som ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Grønlands beredskabskommission har i oktober 2020 modtaget en opdateret vurdering fra GEUS om risiko for fjeldskred og tsunamibølger i Karrat Fjorden. De nyeste undersøgelser bekræfter den store ustabilitet i fjeldsiderne i Karrat Fjord området. GEUS ser således fortsat stor bevægelsesaktivitet. GEUS vurderer, at de kritiske områder stadig udgør en uændret meget høj risiko for alvorlige fjeldskred og dermed ligeledes en uændret meget høj risiko for tsunamier.

Det er ikke muligt at forudsige, hvornår eller præcis hvor, de næste større fjeldskred vil forekomme i Karrat Fjord-området. Da der er flere kritiske områder med meget høj risiko, må det ligeledes fortsat forventes, at der også efter et fremtidigt større fjeldskred stadig vil være meget høj risiko for nye fjeldskred.

Grønlands Beredskabskommission fastholder på baggrund af de opdaterede oplysninger fra GEUS, at den beredskabsfaglige vurdering forsat er:

Grønlands Beredskabskommissions vurdering er, at Nuugaatsiaq og Illorsuit, samt den tilhørende del af fjordsystemet fortsat bør betragtes som fareområder. Det følger heraf, at Grønlands Beredskabskommission vurderer, at borgerne på det foreliggende grundlag forsat ikke bør vende tilbage til Nuugaatsiaq og Illorsuit, og ikke bør færdes i umiddelbar nærhed af disse fareområder.

Den beredskabsfaglige vurdering kan hentes her.

GEUS Notat om risiko for fjeldskred og tsunamibølger i Karrat Fjorden – status for faglig viden oktober 2020


For yderligere information kontakt Formand for Grønlands Beredskabskommission, Departementschef Mette Skarregaard Pedersen, Tlf.: 346476. E-mail: mesp@nanoq.gl