Genfordeling nr. 2 af sildepiskere 2020

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har besluttet, at overføre yderligere 13 sildepiskere fra kvoten for fartøjer med harpunkanon til fællesfangstkvoten for sildepisker således, at der nu er 51 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon og 23 til jollefangsten i Vestgrønland.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus besluttet, at overføre 13 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 23. oktober 2020.

Vedr. Genfordeling nr. 2 (23. oktober): Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen (dato fastsættes lokalt i kommunen) og kan først startes, når de relevante kommuner har foretaget og offentliggjort en ny fordeling af genfordeling 2-kvoten.

Vedr. Genfordeling nr. 1 (18. september): Såfremt der er indgået aftale om fortsættelse af fællesfangsten som uændret på ubrugte kvoter fra genfordeling nr. 1, kan fangsten fortsætte.

Den 10. og 19. december 2019 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig grundkvote på 164 sildepiskere i Vestgrønland samt en carry-over kvote fra 2019 på 52 stk. 50 sildepiskere i Vest kunne fanges som fællesfangst og 114 blev tildelt harpunfangsten fra grundkvoten. Den totale kvote for Østgrønland er på 20 dyr plus 3 carry-over fra 2019.

Pr. 22. oktober var der modtaget information i APNN om, at der var fanget 55 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 35 sildepiskere af fartøjer med harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 9 og 64 stk. før overførsel. I Østgrønland var der fanget 16 sildepiskere, givende en restkvote på 4.

Overførsel af kvote til fællesfangst i Vestgrønland (inkl. kvoterester og overførsler):

Avannaata kommunia                                  5

Kommune Qeqertalik                                   5

Qeqqata kommunia                                    4

Kommuneqarfik Sermersooq, Vest              4

Kommuni Kujalleq                                       5

I alt:                                                           23, heraf 13 overført fra harpunkanonkvoten

Overførsel til fællesfangst bliver fordelt på følgende vis i Vestgrønland:

Oversigt: Genfordeling på sildepisker og fællesfangst-kvoter pr. 23. oktober 2020.

Restkvote

Før 2. Genfordeling

2. Genfordeling 23/10 2020

Med overførsel fra harpunkanonkvote

Kvote efter 2. Genfordeling

Avannaata:

Qaanaaq

0

0

0

Upernavik

2

0

2

Uummannaq

1

0

1

Ilulissat

2

0

2

Qeqertalik:

Qeqertarsuaq

-1

2

1

Qasigiannguit

1

0

1

Aasiaat

2

0

2

Kangaatsiaq

-1

2

1

Qeqqata:

Sisimiut

0

2

2

Maniitsoq

1

1

2

Sermersooq:

Nuuk

1

1

2

Paamiut

2

0

2

Kujalleq:

Narsaq

-1

2

1

Qaqortoq

1

1

2

Nanortalik

0

2

2

Total Vest

10

13

23

Tallene er med forbehold for ændringer, da der kan være fangstmeldinger på vej i systemet.

Fællesfangst; Østgrønland

Sildepiskere Østgrønland

Fangst

Kvote i 2020

18.9 2020 Overførsel

09.10 2020 Overførsel

Ittoqqortoormiit

0

8

4

0

Tasiilaq

12

12

16

20

Tamakkerlugit

16

20

20

20

Tallene er med forbehold for ændringer, da der kan være fangstmeldinger på vej i systemet.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail AMALIE@nanoq.gl