Nye servicekontrakter for passagerbefordring klar til Finans- og Skatteudvalget

Naalakkersuisut har i dag godkendt et aftaleudkast for de kommende servicekontrakter for passagerbefordring, efter længevarende forhandlingsforløb. Forhandlingerne er sket inden for rammerne af et forhandlingsmandat, som er udstedt af Naalakkersuisut, med godkendelse af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg i marts 2020.

Forhandlingerne har været forsinket på grund af COVID-19, og det pres som situationen lagde på centraladministrationen og operatørerne som blandt andet skulle håndtere

nedlukningen af landet i foråret.

Inden forhandlinger blev igangsat i foråret, blev alle interessenter inddraget, for at sikre der i de nye aftaler indarbejdes de erfaringer brugerne har gjort sig fra nuværende
kontrakter og fremtidige ønsker til passagertransport i hele vort land.

Inddragelsen har været i form af trafikseminar med kommunerne, der har den bedste indsigt i deres borgeres behov og lokale ønsker, samt tilsvarende seminar med
Inatsisartut. Tillige er Inatsisartuts Anlægsudvalg præsenteret for kommunernes ønsker til de nye aftaler. Yderligere har alle partiformænd været inviteret til fremlæggelse af
ønsker, og her i foråret er der afholdt møder med alle landets borgmestre.

Det har været muligt at lande et aftaleudkast som gør billetbestilling mere enkelt, materiellet nyere og giver en bæredygtig profil. Aftaleudkastet skal nu behandles af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, og såfremt udvalget godkender dette, kan de endelige kontrakter indgås.

Herfra vil det hurtigt være muligt at købe billetter efter de nye aftaler til rejser i 2021.

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og Infrastruktur på box909@nanoq.gl.