Laksefiskeri: Sidste chance for rapportering af 2020-fangst

Hvis du ønsker at få licens til at fiske efter laks i 2021 skal du senest indrapportere dine fangster i morgen, tirsdag d. 20. oktober 2020.

Har du ikke fisket på din licens eller ikke har fanget noget, skal du rapportere dette som en 0-fangst. Fristen for rapportering af 0-fangster er også tirsdag d. 20. oktober 2020.

Rapporter indsendt til GFLK eller kommunerne efter d. 20. oktober betragtes som at være rapporteret for sent, og man vil derfor ikke kunne få licens til 2021.

Du kan rapportere ved at udfylde et rapporteringsskema og indsende til GFLK@nanoq.gl eller aflevere hos kommunen, eller du kan udfylde rapporteringsskemaet online via sullissivik.gl

Du kan finde vejledning til rapporteringsskemaet og online rapportering her.

For yderligere oplysninger kontakt Grønlands Fiskerilicenskontrol på tlf. 34 50 00 eller via e-mail GFLK@nanoq.gl