Overdragelse af anbefalingerne til et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem

Naalakkersuisut har godkendt overdragelsen af anbefalingerne til et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem. Hermed er et længerevarende analyse- og udviklingsprojekt afsluttet.  I den forbindelse har Naalakkersuisut nedenstående bemærkninger.

 

Naalakkersuisut agter ikke at arbejde for en strukturændring med 12 års obligatorisk skolegang. Den nuværende 10 års obligatoriske skolegang skal fastholdes.

 

Naalakkersuisut er enige i, at der fremadrettet skal igangsættes og udvikles tiltag med udgangspunkt i de resterende elementer fra anbefalingerne. Disse omhandler samlet:

 

-                     et kvalitativt løft af folkeskolen

-                     en større diversitet i ungdomsuddannelserne, der kan rumme flere forskellige slags elever og studerende

-                     øget afklaring, støtte og vejledning via udvikling af vejledningsområdet

-                     bedre uddannelsestilbud decentralt via fjernundervisning

-                     øget samarbejde og ressourcedeling via Uddannelsesfællesskaber

 

Disse elementer vil kunne imødegå flere af de aktuelle udfordringer i uddannelsessystemet, herunder særligt kvaliteten af folkeskolen og at for få elever påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

”De samlede anbefalinger er spændende læsning med mange gode forslag. Forslag, hvor det er tydeligt, at erfaringerne fra de forskellige dele af uddannelsessystemet har været i spil. Jeg ser frem til, at en række af disse initiativer medvirker til en positiv udvikling af vores uddannelsessystem. God læselyst til alle.” lyder det fra fungerende Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Karl Frederik Danielsen.  

 

Anbefalingerne og et uddybende følgebrev med baggrunden for Naalakkersuisuts indstilling kan findes på Naalakkersuisuts hjemmeside:

 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Uddannelse/DK/F%C3%B8lgebrev%20til%20Anbefalingerne%20dk.pdf.

 

God læselyst.

 

For yderligere oplysninger kan ministersekretær, Rosa Thorsen, kontaktes på rosath@nanoq.gl.