Rapport fra Arbejdsgruppen om EF-certificering

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug nedsatte i januar 2020 en arbejdsgruppe, der skulle behandle Grønlands Fiskerilicenskontrols arbejde med EF-certificering – det vil sige validering af fangstattester, hvorved eksportører af fiskevarer får et certifikat, der bekræfter, at der ikke er tale om ulovlig fangst (IUU). Certifikatet er nødvendigt for at kunne importere fiskeprodukter til EU.  

 

Arbejdsgruppen, der bestod af repræsentanter for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Erhverv, Grønlands Fiskerilicenskontrol, Polar Seafood og Royal Greenland, færdiggjorde deres arbejde den 26. maj 2020. Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport, der omhandler arbejdsgruppens arbejde, konklusioner og anbefalinger.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

 

Anbefaling 1: Der er enighed i arbejdsgruppen om at pege på model 4, hvor det nuværende system fortsættes, men med en administrativt fastsat grænse for kontrol af fangstmængde til 48 % på rejer og 80 % på krabber. Der foretages en evaluering af systemet og den praktiske gennemførelse af systemet 2 år efter denne rapports underskrift.

 

Anbefaling 2: Et flertal i arbejdsgruppen anbefaler formuleringen af udkast til kontrolbekendtgørelsens kapitel 10 med §§ 43-45, jf. pkt. 4.3. Et mindretal ønsker ikke at tage stilling til kapitel 10, førend dette præsenteres sammen med udkast til kontrolbekendtgørelse.

 

Anbefaling 3: Der er enighed i arbejdsgruppen om at anbefale principperne 2 – 12. Et flertal i arbejdsgruppen anbefaler ligeledes princip nr. 1, jf. pkt. 6.1. Et mindretal anbefaler ikke princip nr. 1, idet man ikke ønsker at tage stilling til dele af fiskerikommissionens arbejde, før den endelige rapport foreligger.

 

Det videre arbejde

 

Rapporten fra arbejdsgruppen blev forelagt for Naalakkersuisut på møde den 03.09.2020, hvorunder Naalakkersuisut tog rapporten til efterretning.

 

Grønlands Fiskerilicenskontrol vil indkalde arbejdsgruppens medlemmer til evaluering af systemet i løbet af foråret 2022, når det som aftalt har fungeret i 2 år efter rapportens underskrivelse.

 

Rapporten kan læses på følgende link på dansk:

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Fiskeri_Fangst_Landbrug/DK/2020/Rapport%20fra%20Arbejdsgruppen%20om%20EF-certificering%20DK.pdf  

 

Og på grønlandsk:

 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Fiskeri_Fangst_Landbrug/GL/2020/Rapport%20fra%20Arbejdsgruppen%20om%20EFcertificeringKal.pdf

 

 

Kontakt:

Iben Funch Døj (Grønlands Fiskerilicenskontrol)

iben@nanoq.gl

Toqq/direkte +299 34 50 00