Fund og indlevering af en ny Cape York meteorit fra Nordvestgrønland

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu blev den 16. september 2019 gjort bekendt med fundet af meteoritten, og herefter igangsatte man en proces hvor meteoritten blev vurderet og en aftale om at meteoritten for nuværende opbevares i Danmark af Nationalmuseet blev indgået.

 

I den aktuelle sag er der tale om en 31,5 kg tung ubearbejdet og intakt meteorit fra Thuleområdet. Det er eksperternes vurdering, at meteoritten efter al sandsynlighed er en del af Cape York meteoritterne, en byge af jernmeteoritter, der er faldet for nogle tusind år siden i Nordvestgrønland og som stammer fra et sammenstød imellem to asteroider for 650 millioner år siden. Der er hidtil fundet 321 jernmeteoritter fra sammenstødet, og det gør det muligt at rekonstruere, hvordan asteroidens metalkerne størknede for 4500 millioner år siden.

 

Fungerende Naalakkersuisoq for Kultur, Karl Frederik Danielsen udtaler: ”Det er sjældent, at der findes så store og intakte stykker af Cape York meteoritten, og Naalakkersuisut samt Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu er derfor Casper B. Jensen yderst taknemmelig for at have tilføjet et enestående eksemplar til samlingen af nationale, grønlandske naturlevn. Fundet er gjort af Casper B. Jensen efter flere års eftersøgning for egen betaling. Han har selvstændigt ydet en ekstra indsats for at sikre sig, at han handlede i overensstemmelse med museumsloven og har under hele forløbet samarbejdet velvilligt med Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.”

 

I henhold til § 30 i Inatsisartutlov nr. 8. af 3. juni 2015 om museumsvæsen, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 4 af 12. juni 2019 kan Naalakkersuisut ved særligt sjældne og kultur- eller naturhistoriske værdifulde fund udbetale en dusør til finderen. Dette sker efter udtalelse fra Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

 

Normalvis og efter gældende lovgivning bør man altid lade kultur- og naturlevn ligge på fundstedet og i stedet kontakte museet. I dette tilfælde er der dog tale om særlige fundomstændigheder og en særlig indsats fra finderen, der retfærdiggør udbetaling af dusør” udtaler Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

 

For yderligere oplysninger om meteoritten henvises der til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.