Svar til Aaja C. Larsen


Kære Aaja C. Larsen.

Du har i avisudgave af Sermitsiaq der udkom den 9. oktober, gjort dig til talskvinde for manglende fremskridt med fast-track ordningen om udenlandsk arbejdskraft til Grønland og har gjort mig personlig ansvarlig.

Jeg vil gøre dig opmærksom på, at etableringen af denne ordning opfatter jeg af største vigtighed for det grønlandske arbejdsmarked, meget vigtigere end at komme med grundløse anklager mod hinanden. Det er korrekt, at ordningen ikke er gennemført endnu og er løbet ind i hindringer som så mange andre aktiviteter grundet bl.a. strenge indrejse-restriktioner for at imødegå den pandemi, som Grønland også har været ramt af. Nu hvor situationen ingenlunde er helt overstået, men dog under kontrol, er det vigtigste for mig at se fremad og sørge for, at alt gøres for at få fast track ordningen etableret og kørende så hurtigt som muligt for arbejdsmarkedets skyld og for hele vores samfund skyld.

Hertil kan jeg oplyse, at vi er fuldt ud i gang med de forberedende tiltag - i første omgang - med udkastet til en fast track for sundhedsvæsenet, som lige nu afventer alle parternes accept inden gennemførelse. Desuden er vi midt i forhandlingerne med parterne om den generelle aftale med arbejdsmarkedets øvrige brancher, hvor deres input nu samles og redigeres.

Som sagt tidligere forhandler mit embedsværk aktuelt også med SIRI, som har myndigheden på området, hvor vi fra departementets side har gjort klart hvilke kriterier vi fra grønlandsk side ønsker en fast track ordning skal indeholde. Ved alle forhandlinger mellem flere parter om forhold af stor samfundsmæssig betydning, er det vigtigt at opnå en konsensus for at sikre, at ordningen gennemføres på et velforberedt og dokumenteret grundlag. Vi er godt i gang med arbejdet, så derfor er dine negative udtalelser om min person helt unødvendige og misvisende.

Det er nemt at sidde udenfor og råbe af de andre. Det vanskelige er at gennemføre en ordentlig fast track aftale for arbejdsmarkedet som vi alle ønsker og som ingen har interesse i at bremse.

Med venlig hilsen

Jess Svane