Risici ved farvning og afblegning af hår

Departementet for Sundhed er blevet gjort opmærksom på, at der er børn og unge, der får farvet og afbleget hår i en tidlig alder. Derfor vil Departementet for Sundhed oplyse om de risici, der er forbundet med brug af hårfarve og ved afblegning af hår.

De fleste hårfarveprodukter indeholder kemikalier, som kan være allergi- og muligt kræftfremkaldende. Nogle hårfarveprodukter indeholder ligeledes stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Brug af både permanente og ikke-permanente hårfarver udgør dermed potentielt en sundhedsrisiko. Allergi forårsaget af hårfarveprodukter er livsvarig og kan forværres, og i værste fald være livstruende, ved gentagne hårfarvninger. Afblegning af håret medfører desuden en risiko for ætsning af hårbunden.

Departementet for Sundhed vurderer, at de potentielle sundhedsrisici er så alvorlige, at alle bør have kendskab til konsekvenserne.

I EU er der enighed om, at der på hårfarveprodukter med allergifremkaldende stoffer, skal påføres en advarsel om, at personer under 16 år ikke bør farve deres hår. Advarslen er blevet til, for at beskytte børn og unge mod den alvorlige livslange allergi, der kan opstå ved brugen heraf.

I den forbindelse vil Departementet for Sundhed opfordre til tilbageholdenhed i anvendelsen af hårfarvningsprodukter, særligt til børn.

Yderligere information kan fås ved at kontakte Sundhedsfaglig Konsulent Mona Koch Madsen på telefon +299 346619 eller via e-mail mokm@nanoq.gl.