Ny platform sætter fokus på Verdensmål

En ny digital kommunikationsplatform sætter fokus på formidling af arbejdet med verdensmålene og bæredygtig udvikling i Grønland. Det åbner nye muligheder for videndeling og koordinering blandt de nationale interessenter.

Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq lancerer på et pressemøde fredag den 9. oktober 2020 kl. 11 anguniakkavut.gl – den nye nationale verdensmålsplatform. Grundet COVID19 hensyn afholdes eventen kun for pressen og få udvalgte embedsfolk.

FN’s Verdensmål sætter rammerne for global bæredygtig udvikling og henvender sig til hele kloden, alle lande og verdensdele.

”COVID19 krisen har om noget gjort det helt klart, at vi i dag lever i en globaliseret verden. En verden, hvor udfordringerne ikke kender til landegrænser. Hvor det bliver mere og mere tydeligt, at vi bliver nødt til at samarbejde for overhovedet, at kunne tackle og løse problemerne”, udtaler Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq.

Information, partnerskaber og videndeling

Der er et behov for formidling og kommunikation. Vi har allerede set diskussioner om og nye spændende tiltag for en mere bæredygtig udvikling i de frivillige organisationer, i erhvervslivet og på lokalt og kommunalt niveau i Grønland. Naalakkersuisut lægger vægt på at understøtte udviklingen af denne - helt nødvendige – dialog med og imellem myndigheder, organisationer og borgerne i vores land. De vanskelige valg, der skal træffes undervejs mellem kortsigtet nytte og langsigtet bæredygtig udvikling, må træffes i en fælles forståelse, og i respekt for de generationer, der kommer efter os.

”En del af filosofien i det at tænke bæredygtigt, er at kunne se vores fælles udfordringer som nye muligheder. FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling er et vigtigt redskab til, at vi kan fokusere vores indsatser og samarbejde i nye partnerskaber på tværs af lande, myndigheder, organisationer mv.” forklarer Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq og fortsætter:

”Jeg er meget stolt over, at kunne præsentere vores nye, nationale verdensmålsplatform: anguniakkavut.gl. Det er mit håb, at platformen kan blive et centralt omdrejningspunkt for landets arbejde med at implementere verdensmålene i Grønland og skabe inspiration og mulighed for videndeling i fremtiden.”.


Statistik og opfølgning på indikatorer

Den nye platform er finansieret som en del af midler på den danske Finanslov til at understøtte Grønlands opfølgning på statistiske SDG 2030 indikatorer. Platformen sikrer, at det nu muligt at få et overblik over, hvordan landet klarer sig på en række udvalgte globale målepunkter - det, der kaldes SDG 2030 indikatorer.

Platformen vil løbende blive udbygget med ny SDG 2030 statistik i takt med, at nye data indsamles og kan gøres tilgængelig.

Indhold på den nye platform

På platformen er der:
  • beskrivelser af de enkelte verdensmål med tilgængelig SDG 2030 statistik på fremdrift,
  • nyheder om grønlandske initiativer med relevans for SDG 2030 dagsordenen fra både myndigheder, virksomheder og frivillige organisationer,
  • mulighed for at downloade nye officielle grønlandske sprogversioner og SDG 2030 skabeloner,
  • introduktion til SDG 2030 agendaen og meget mere.
Verdensmålsplatformen kan tilgås via nedenstående link:

https://www.anguniakkavut.gl/kl

Pressemøde
Der afholdes et pressemøde kl. 11.00-11.30 fredag den 9. oktober 2020 i forbindelse med lanceringen af den nye platform.

Kontakt: Afdelingschef Thomas Gaarde Madsen. Departementet for Finanser. thga@nanoq.gl. tlf. +299 588159.


Fakta om verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG 2030 Agendaen):

FN’s generalforsamling vedtog i New York den 25. september 2015 de 17 nye verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Målene er globale og gælder alle lande, store som små – rige som fattige. Det er det globale aspekt og verdensomspændende målsætning, der adskiller verdensmålene fra andre tidligere internationale aftaler.

Målene i den nye 2030 dagsorden er i sagens natur meget brede og overordnede, men giver alligevel nogle ret klare pejlemærker for de indsatser og prioriteringer verdenssamfundet ønsker sat på dagsordenen:

Det handler om ligestilling, børns rettigheder, uddannelse til alle, fredelige samfund og retssikkerhed, vand, energi, miljø og klima, gældsudvikling, bæredygtig inklusiv vækst, bæredygtig ressourceudnyttelse, kulturel mangfoldighed og social sammenhængskraft ved større reformer og store forandringer i erhvervsstrukturen – alt sammen af stor relevans for dagens Grønland.

Med verdensmålene følger et mindset: Bæredygtige og holdbare løsninger forudsætter en langsigtet, koordineret planlægning af landet. Hvor det er helt nødvendigt, at vi på tværs af myndigheder og sektorer har et nogenlunde fælles billede og retning for udviklingen. Vi skal blive bedre til at sætte mål for udviklingen og følge op på om vi er på vej i den rigtige retning.

Den nye platform anguniakkavut.gl kan tilgås på 3 sprog, grønlandsk, engelsk og dansk.