Ny biskop i Grønlands Stift

Den 7. oktober meddelte valgnævnet Naalakkersuisut, at den kandidat der ved valget har fået flest stemmer er Paneeraq Siegstad Munk og hun er derfor kommende ny biskop over Grønlands Stift.
 
Valg af ny biskop er sket efter reglerne herom i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 16. december 2019 om valg af biskop. Af denne fremgår det, at valget ledes af valgnævnet, som består af departementschefen i Formandens Departement, 1 medlem udpeget af kommunerne i forening samt generalsekretæren for Bureauet for Inatsisartut eller disses stedfortrædere, mens Bispekontoret har varetaget sekretariatsfunktionen.
 
3. marts 2020 meddelte Naalakkersuisut, at der var udskrevet valg til biskop. Kandidaterne skulle senest 7. juli melde deres kandidatur, og d. 22. juli kunne bispekontoret meddele, at 4 kandidater var godkendt af valgnævnet til bispevalget. 2. september satte de stemmeberettigede deres kryds ud for den kandidat de gerne ser som landets nye biskop, og her har flertallet ønsket at Paneeraq Siegstad Munk skal forme Kalaallit Nunaanni Ilagiit de næste år.  
 
Paneeraq Siegstad Munk er 43 år og kommer fra Attu. I 2001 blev hun bachelor i Teologi ved Ilisimatusarfik, og i 2017 færdiggjorde hun sin kandidat i teologi ved Københavns Universitet. Paneeraq Siegstad Munk optog dog allerede præstegerningen i 2004, hvor hun valgte at holde en pause i sit kandidatstudie for at blive præst i Grønland. Siden 2004, hvor Paneeraq Siegstad Munk blev præsteordineret, har hun været præst i en række forskellige byer og siden 2017 har hun været provst i Provsteqarfik Kujataa.  
 
Naalakkersuisoq for Kirke, Karl Frederik Danielsen, udtaler: ”Naalakkersuisut ønsker Paneeraq stort tillykke og glæder sig til det videre samarbejde i arbejdet med og udviklingen af Kalaallit Nunaanni Ilagiit.”
 
Den nye biskop tiltræder embedet 1. december 2020, mens selve bispevielsen er udsat indtil det bliver muligt at gennemføre den traditionelle ceremoni.
 
For yderligere oplysninger om gennemførelsen af bispevalget og bispevielsen henvises der til Bispekontoret eller AC fuldmægtig Line Hasselriis +299 345708 land@nanoq.gl