Nu er Miljøfonden åben for ansøgninger

Miljøfonden støtter projekter, som gavner miljøet i Grønland.
Inatsisartut vedtog i efteråret 2018 at etablere Miljøfonden. Miljøfonden skal understøtte det vigtige arbejde med at forbedre miljøforholdene i hele landet. Midlerne kan anvendes til at afprøve nye tiltag, som kan fremme den grønne omstilling.

Hvad kan der søges støtte til i 2021?
Der kan i 2021 ansøges om midler til:
  • Kommunale projekter vedr. opgradering af affaldshåndtering, indkøb af materiel til understøttelse af den nationale affaldsløsning og oplæring af mandskab. Der er afsat i alt 3,1 mio. kroner til disse projekter.
  • Projekter vedr. renholdelse og øget affaldssortering, genanvendelse eller kompostering af de enkelte affaldsfraktioner. Der er afsat i alt 1 mio. kroner til disse projekter.
  • Projekter vedr. efterladte fiskegarn/redskaber og renholdelse af fiske- og fangstpladser. Der er afsat i alt 1 mio. kroner til disse projekter.
  • Projekter der medfører en øget ressourcebevidst adfærd hos borgere eller virksomheder. Der er afsat i alt 500.000 kroner til disse projekter.
Hvem kan søge om støtte?
Midler til miljøprojekter kan eksempelvis ansøges af kommunerne, erhvervslivet, skoleklasser og privatpersoner.

Er der krav om medfinansiering?
Hvis du søger om støtte på over 10.000 kr. er der krav om medfinansiering på minimum 25%. Hvis du søger om støtte på 10.000 kr. eller derunder er der ikke krav om medfinansiering.

Hvordan søger man om støtte?
Læs mere om Miljøfonden og find ansøgningsskemaet her.

Miljøfonden administreres af Departementet for Forskning og Miljø.
Miljøfonden har ikke mulighed for at refundere udgifter afholdt før ansøger har modtaget tilsagn om støtte fra Departementet for Forskning og Miljø.

Hvornår skal jeg søge?
Ansøgningsfristen er d. 1. februar 2021.

For yderligere information kontakt Departementet for Forskning og Miljø, E-mail: pan@nanoq.gl