Første møde i sundhedskommissionen afholdt

Første møde i den samlede Sundhedskommission blev afholdt i weekenden den 26. og 27. september med succes.

Programmet bød indledningsvist på velkomsttale ved Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim, som fremlagde hvilke politiske forventninger der er for Sundhedskommissionens arbejde.
Derudover var der oplæg fra Center for Folkesundhed i Grønland, som præsenterede de seneste undersøgelser og forskningsresultater på sundhedsområdet i Grønland, oplæg fra Landslægeembedet, vedrørende sundhedstilstanden i landet, og oplæg fra Sundhedsledelsen, vedrørende de rammer og opgaveløsninger der er for sundhedsvæsenet.

Formanden for Sundhedskommissionen Ulrik Blidorf udtaler:

”Jeg er tilfreds med det udbytte der var fra weekendens møder. Det er tydeligt at vi i kommissionen er beriget med mange ildsjæle der kan bidrage konstruktivt til det videre arbejde. Sundhedskommissionens arbejde skulle ellers i gang i første kvartal af 2020, men blev udsat pga. restriktionerne i forbindelse med inddæmningen af corona-virus.
Følgerne heraf kan vi også konstatere under det første møde, da 3 kommissionsmedlemmer og én tilforordnet deltog elektronisk. Heldigvis har vi ved hjælp af gode IT-løsninger alligevel kunne afholde møderne…”


Og fortsætter:

”Vi har hurtigt kunne konstatere at vores tidsplan allerede er overskredet, set i forhold til det kommissorium vi skal arbejde ud fra. Vi planlægger derfor at henvende os til Naalakkersuisut i forhold til en drøftelse omkring dette”.


For yderligere information kontaktes formand for Sundhedskommissionen Ulrik Blidorf, blidorf@inuitlaw.gl eller tlf: 523622