Nyt børneværested åbner i alle kommuner

I oktober måned åbner alle kommuner et værested for børn og unge under 18 år, der har brug for et tilflugtssted om aftenen og natten i weekenden omkring lønudbetaling. De bemandede væresteder vil tilbyde omsorg, en ansvarlig voksen at tale med, måltider og overnatningsmuligheder.

Alt for mange udsatte børn og unge kan ende i en situation, hvor der ikke er en voksen til at tage vare på dem, eller hvor de ikke kan opholde sig hjemme. Især i aften- og nattetimerne er børn og unge sårbare og i risiko for at blive udsat for seksuelle krænkelser, misrøgt ved forældres druk eller omsorgssvigt på anden vis.

Kommunerne har efterspurgt væresteder for børn og unge, og børn og unge har gennem NAKUUSA’s Børneråd selv ønsket et sted, man kan tage hen, når det brænder på derhjemme.

Fem børneværesteder – ét i hver kommune – etableres derfor nu på forsøgsbasis gennem det Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland.

”Ingen børn og unge skal strejfe rundt på gaden, fordi de er utrygge derhjemme. Derfor er etableringen af børneværesteder i kommunerne vigtig. Jeg er meget glad for, at vi med initiativet også viser vores børn og unge, at deres stemme er vigtig, og at vi lytter til dem”
udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen.

Børneværestederne vil i første omgang holde åbent om aftenen og natten i weekenden omkring lønudbetaling. Alle børn og unge under 18 år, som er i en akut situation, hvor de har brug for et sikkert sted at være, er velkomne. Børneværestederne kræver ikke visitation eller forudgående kontakt med kommunen.

Børneværestederne drives af kommunerne som en forsøgsordning, der varer fra oktober 2020 til december 2023.

Brug for hjælp
Børneværesteder er til dig eller én du kender, der har brug for et sted at være om aftenen og natten i weekenden, når det er utrygt at være derhjemme. Det kræver ikke visitation eller forudgående kontakt med kommunen at komme på værestedet.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160.