Genåbning af krabbefiskeriet i Sisimiut

Området genåbnes fredag den 2. oktober 2020 indtil resterende kvote er opfisket eller fiskeriet stoppes pr. 31. december 2020.

Krabbefiskeriet i forvaltningsområdet Sisimiut blev midlertidig lukket i sommer på grund af bløde krabber.

APNN har i samarbejde med Naturinstituttet, KNAPK og erhvervet gennemført prøvefiskerier i nævnte forvaltningsområde og konstateret forbedrede resultater i forhold til sommer, som betyder at området igen er klar til genåbning.
Der resterer 218 tons til resten af året ud af en samlet kvote på 500 tons krabber.

Kontaktperson: Katrine Kjærgaard, CC, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: katk@nanoq.gl