Kalaallit Airports bestyrelsesformand fratræder

Det er med beklagelse, at Formandens Department har modtaget orientering om, at bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen per den 30. september 2020 udtræder af bestyrelsen i Kalaallit Airports Holding A/S, Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S.

Bestyrelsesformandens fratræden sker efter gensidig aftale.

Johannus Egholm Hansen indtrådte i bestyrelsen i Kalaallit Airports A/S i marts 2017, og han har således igennem de sidste 3,5 år ydet en betydelig indsats for Grønland ved at bidrage til gennemførelsen af de af Inatsisartut besluttede lufthavnsprojekter i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Selskabets næstformand, Christian Berg, viderefører, med reference til den resterende bestyrelse, indtil videre arbejdet med opgaverne i Kalaallit Airports Holding A/S, Kalaallit Airports International A/S og Kalaallit Airports Domestic A/S. Christian Berg kommer fra Danmark og har flere års erfaring med arbejde på lufthavnsprojekter og andre større projekter i henholdsvis Danmark og Sverige. I dag varetager han rollen som administrerende direktør hos Sønderborg Lufthavn.

Arbejdet med anlægsarbejderne for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat og færdiggørelsen af projekteringen af lufthavnen i Qaqortoq fortsætter uændret.

Formandens Departement har, i forbindelse med forberedelsen og igangsætningen af lufthavnsprojekterne, haft fornøjelsen af at arbejde godt og tæt sammen med Johannus Egholm Hansen, og departementet vil således benytte lejligheden til at ønske ham alt godt fremover og takke for det gode samarbejde.

For yderligere kontakt: Lars Balslev, afdelingschef, Bestyrelsessekretariatet, tlf. 52 27 77.