Sund aldring

Naalakkersuisut markerer hvert år FNs internationale ældredag. FN har i 2020 valgt sund aldring som tema og fokus.

Den 1. oktober hvert år markeres FNs internationale ældredag. Naalakkersuisut vil benytte markeringen til at sætte fokus på, at vi bliver flere ældre i vort land, hvilket vidner om, at de generelle levevilkår for ældre er blevet bedre.

Naalakkersuisut arbejder for, at ældre får et sundt liv med et godt helbred og socialt samvær med familie og venner. Dette er særligt aktuelt, da der fremover bliver færre på arbejdsmarkedet samtidig med, at der bliver flere ældre, som kan have behov for pleje og sundhedsydelser.

”Vi står over for en ny situation på ældreområdet. Om nogle år kommer vi til at have det højeste antal ældre nogensinde. Det er vigtigt, at vi er med til at sikre de ældre en sund aldring og et godt liv. Samtidig er det vigtigt, at vi forbereder os bedst muligt på det stigende antal ældre.” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, Martha Abelsen og fortsætter ”et godt liv drejer sig ikke kun om størrelsen på pensionen, men i lige så høj grad om boligforhold, pleje og omsorgstilbud. Alt dette vil afspejle sig i den ældrestrategi som Naalakkersuisut arbejder på at kunne fremlægge i 2021”.

Naalakkersuisuts kommende Ældrestrategi er under udarbejdelse og vil inddrage kommunerne og Ældretalsmanden i arbejdet.

Ældrestrategien skal have et langsigtet fokus, som imødekommer behovet for tidssvarende levevilkår for vore ældre medborgere og samtidig sætter retning på det offentliges udfordringer i forhold til at sikre pleje, sundhedsydelser, boliger mv. til ældre.

Vi er allerede på vej med forbedring af levevilkårene.

Reglerne for alderspension giver nu mulighed for, at ældre kan tjene mere, før der sker en nedtrapning af alderspensionen. Ændringen bidrager til, at sunde og raske ældre kan arbejde længere, og dermed få en bedre økonomisk pensionisttilværelse.

På finansloven for 2020 er der 4,4 mio. kr. til to nye demensafsnit på alderdomshjem i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Demensafsnittene skal imødekomme de stigende antal demente og sikre specialiseret behandling.

Naalakkersuisut har indført obligatorisk pension, som har til formål at sikre, at alle i Grønland sparer op til alderdommen, så de får en økonomisk bedre pensionisttilværelse.

Naalakkersuisut vil afslutningsvis opfordre de ældre til at debattere egne og samfundsudvikling samt være i dialog med ældretalsmanden.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. + 299 554160