Forlænger fristen for indbetaling til obligatorisk pension

Skattestyrelsen forlænger fristen for indbetaling til obligatorisk pension for 2019 til d. 9. oktober 2020

Beslutningen betyder, at borgere, der endnu ikke har opfyldt deres opsparingsforpligtelse for 2019 kan nå det, hvis de indbetaler det manglende beløb til deres pension senest den d. 9. oktober 2020.

Årsagen til at fristen forlænges er, at mange borgere har modtaget årsopgørelsen for obligatorisk pension så sent, at de ikke har haft et rimeligt tidsrum til at reagere på den og indbetale eventuel manglende beløb for 2019. Skattestyrelsen ønsker med fristforlængelsen at give flere borgere mulighed for at følge lovens intentioner og spare op til egen pension.

Krav til dokumentation er de samme som ved tidligere frist. Du skal indsende og dokumentere:

1. At indbetalingen er sket til din pensionsordning
2. Pensionsordningen skal være omfattet af loven, dvs.:
a. I Grønland; SISA, Grønlandsbanken og Bank Nordik Nuuk
b. I Danmark; pensionsselskaber og pensionskasser (men ikke bankers opsparingsordninger)
3. Hvilken dato indbetalingen er sket
4. Det skal fremgå
a. hvilket år indbetalingen vedrører,
b. det præcise beløb, der er indbetalt til pensionsordningen
Hvis de 4 dokumentationskrav ikke alle er opfyldt, tæller indbetalingen som en indbetaling for år 2020.

Fakta
  • Lov om obligatorisk pension trådte i kraft i 2018.
  • For indkomster i 2019 skal lønmodtagere spare 5% op. Selvstændigt erhvervsdrivende skal spare 3% op.
  • Langt de fleste på arbejdsmarkedet sparer allerede op i en ordning som administreres af deres arbejdsgiver eller af dem selv.
  • På www.aka.gl/da/borger/pension finder du flere oplysninger.
Spørgsmål til ovenstående, (som borger)
Kontakt Skattestyrelsen, Intaleeqqap Aqqutaa 1, Postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 00, mail: tax@nanoq.gl

Spørgsmål fra pressen til ovenstående
Kontakt Søren Würtz, Skattestyrelsen, tlf. + 299 34 65 79, mail: sowu@nanoq.gl.