Naalakkersuisut støtter global aftale om biodiversitet

Naalakkersuisut har tilsluttet sig, at der aktivt arbejdes for en global biodiversitetsaftale. Aftalen handler blandt andet om, at 30 % af verdens hav- og landområder skal beskyttes gennem en mere bæredygtig forvaltning.

Verden står midt i en global biodiversitetskrise. Mange plante- og dyrearter er i tilbagegang over hele kloden, og verden mister arter med alarmerende hast.

”- Det er en alvorlig situation verden står i. Naalakkersuisut vil gennem en global aftale – sammen med andre lande – arbejde for at sikre en mere bæredygtig tilgang til naturen og dens ressourcer”.

”- Jeg glæder mig meget over, at vi netop har afholdt biodiversitetsworkshop for unge i Grønland. Vi tager de unges mange gode input med i Naalakkersuisuts kommende biodiversitetsstrategi, og samtidig skal vi sikre, at de unges input bliver hørt i forbindelse med den kommende globale biodiversitetsaftale”, udtaler Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Eksperter vurderer, at verden i dag mister arter med en faktor 100 til 1000 gange mere end det normale. Dyr og planter uddør eller er truede, særligt fordi mennesker rundt i verden er i gang med at fjerne naturen fra jorden. Hvis arterne ikke har noget sted at leve, så forsvinder de. Eksperter vurderer, at hvis udviklingen fortsætter som nu, ser det ud til, at verden taber ca. 25 % af arterne over de næste par 100 år.

”- I min åbningstale til den nyligt afholdte biodiversitetsworkshop for unge sagde jeg, at vi sammen globalt – og på tværs af generationer og politiske holdninger – skal løse de udfordringer, vi står over for i verden. Jeg synes, det er meget vigtigt, at Grønlands stemme skal indgå i drøftelserne og medvirke til at sætte ambitiøse globale mål for biodiversiteten”, afslutter Naalakkersuisoq Jess Svane.

Global aftale for biodiversiteten
Verdens lande skal forsøge at blive enige om en global aftale for biodiversiteten på FN’s Partskonference under Konventionen om Biologisk Mangfoldighed (COP15). Konferencen forventes afholdt i Kunming i Kina i 2021. Formålet med aftalen er at sikre en bedre beskyttelse af biodiversiteten i hele verden.

Biodiversitetsworkshop for unge
Tirsdag d. 22. september 2020 afholdt Naalakkersuisoq Jess Svane og unge biodiversitetsforkæmpere biodiversitetsworkshop for unge i Nuuk.

Hvad er biodiversitet?
Biodiversitet er alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand.

Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Forskning og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476 / 529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl