Udbudsloven - Vejledning om udbudsreglerne

Udbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2019 i Grønland, forpligter offentlige myndigheder og institutioner til at fortage udbud af deres indkøb over en vis beløbsgrænse. Udbudsloven sætter rammerne for, hvordan offentlige ordregivere skal købe ind i Grønland. Så der gennem en effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler. Samtidig er der en forståelse for, at udbudsreglerne generelt opleves som komplekse. På den baggrund er der udarbejdet en vejledning om udbudsreglerne. Vejledningen gennemgår udbudsreglerne ud fra et praktisk perspektiv. Opbygningen af indholdet er udformet, så det kan læses i sin helhed eller anvendes som et opslagsværk.

Tryk her for at hente udbudsvejledningen. 

For yderligere oplysninger, kontakt Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, pr. e-mail isiin@nanoq.gl.