Genåbning af krabbefiskeriet i Nuuk – Paamiut

Området genåbnes den 25. september 2020 indtil resterende kvote er opfisket eller fiskeriet stoppes pr. 31. december 2020

Krabbefiskeriet i forvaltningsområdet Nuuk - Paamiut blev midlertidig lukket i sommer på grund af bløde krabber.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i samarbejde med Naturinstituttet, KNAPK og erhvervet gennemført prøvefiskerier i nævnte forvaltningsområde og konstateret positive resultater, som betyder at området igen er klar til genåbning.

Der resterer 503 tons til resten af året ud af en samlet kvote på 1.200 tons krabber.

Kontaktperson: John Billmann, AC-fuldmægtig, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Mail: johb@nanoq.gl