Offentlig Digital Post bliver obligatorisk den 1. januar 2021

Fra den 1. januar 2021 har alle borgere, fra 15 år, pligt til at tjekke deres digitale postkasse på e-Boks, da de skal kunne modtage vigtig post fra offentlige myndigheder. Allerede nu kan du med dit NemID logge ind på din e-Boks konto, og lære din elektroniske postkasse at kende.

Åbn din e-Boks konto med NemID
For at logge ind på din e-Boks konto, skal du blot bruge dit NemID, gå ind på www.e-boks.dk eller download e-Boks app’en til din smartphone og følg anvisningerne. På sullissivik.gl kan du også finde vejledninger til brugen af e-Boks. Har du ikke et NemID, kan du få et ved kommunen, hos din bank eller på nemid.nu.

Skal du fritages for at modtage digital post
Nogle borgere er ikke i stand til selv at tjekke deres e-Boks konto, og kan derfor søge om fritagelse. Disse borgere vil derfor fortsat modtage fysiske breve. Hvis du er én af dem, eller du har et familiemedlem eller en nær ven, som skal fritages, så skal du henvende dig til din nærmeste borgerservice. Bemærk, at der er besluttet aldersbetinget ansøgningsfrister.

Aldersopdeling for ansøgningsfrist for fritagelse
For at sikre de bedste betingelser for fritagelse af ældre borgere, og for at give borgerservicemedarbejderne gode forhold ifm. det administrative arbejde som følger med fritagelsen, er det besluttet at lave aldersbetingede ansøgningsfrister. De er som følger:

1) Den 31. oktober 2020 er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 30 år
2) Den 30. november 2020 er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 50 år
3) Den 31. december 2020 er ansøgningsfrist for personer, der den 1. januar 2021 er under 70 år

[Faktaboks
Du kan læse mere om Offentlig Digital Post her

Tidligere nyhed om Offentlig Digital Post:

Inatsisartutlov nr. 14 af 8. juni 2017 om Offentlig Digital Post

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 34 af 23. september 2020 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

[Faktaboks
Den 1. april 2020 var oprindeligt sat som datoen for borgernes obligatoriske tilslutning til Offentlig Digital Post. Datoen blev dog udskudt grundet COVID-19. Ikrafttrædelsestidspunktet for borgernes obligatoriske tilslutning til Offentlig Digital Post er nu fastlagt af Naalakkersuisut, og datoen bliver den 1. januar 2021.]