Underskrifter modtaget

Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim har modtaget underskrifter indsamlet for etablering af en patienttalsmand.

Underskriftindsamlingen blev startet af forhenværende Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen som afgik ved døden juli 2020, efter længere tids sygdom. Overrækkelsen foregik med deltagelse af hendes pårørende: ægtefælle Sofus Frederiksen, datter Katti Frederiksen og søn Ingo Frederiksen. Derudover deltog på vegne af Familie og Sundhedsudvalget Mikivsuk Thomassen.

Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim udtaler:

”Jeg blev i juni måned kontaktet af Suka K. Frederiksen som ønskede at overbringe underskrifterne til det politiske område. På grund af hendes bortgang, kort tid efter henvendelsen, nåede hun ikke selv at overbringe underskrifterne".

Og fortsætter:

”Jeg ved at Suka arbejdede hårdt for at skabe bedre forhold for personer med sygdom, det er et mål vi har til fælles. Det glæder mig derfor at hendes pårørende og Familie- og Sundhedsudvalget havde mulighed for at deltage i overbringelsen”

Ved modtagelsen af underskrifterne tog Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim budskaberne til efterretning. Hun lovede også at budskaberne om bedre forhold for patienterne, vil indgå i det videre arbejde om bedre patientforløb, hvor den tidlige indsats prioriteres højt.

For yderligere information kontaktes ministersekretær Frederik Siegstad, tlf. 23 39 93, email: frsg@nanoq.gl