Biodiversitetsworkshop for unge

Foto: Flemming MerkelDe unges stemme skal høres i kampen for at bremse tabet af biodiversitet

Tirsdag den 22. september 2020 afholder unge biodiversitetsforkæmpere i samarbejde med Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane en biodiversitetsworkshop for unge. Cirka 30 unge i aldersgruppen 15-30 år vil deltage på workshoppen. Inatsisartuts partier er inviteret for at lytte til de unges stemme og for at indgå i en konstruktiv dialog om emnet.

Initiativrige og engagerede unge glæder Naalakkersuisoq Jess Svane
Den arktiske natur er under forandring. Temperaturen stiger og havisen smelter hurtigere end hidtil forudset. Det ændrede klima giver mulighed for, at der kommer invasive arter, der ikke før har kunnet overleve i Grønland. Klimaforandringerne giver nye udfordringer for de dyr der er tilpasset frosten, sneen og isens komme om vinteren og tilbagetrækningen om foråret og sommeren. Når den balance forrykkes kan det have store konsekvenser for arterne og effekterne kan forplante sig videre i økosystemerne.

Grønlands natur er vild og uberørt – og det kan forekomme paradoksalt at drøfte en global biodiversitetskrise, når den ikke opleves direkte i dagligdagen. Men truslen mod biodiversiteten er global. Derfor glæder det også Naalakkersuisoq Jess Svane, at de unge besidder et globalt udsyn og forstår at vi er en del af en global biodiversitetskrise:

”- Det glæder mig, at jeg sammen med de unge kan afholde workshoppen. Jeg oplever at de unge er meget bevidste om det fælles ansvar vi har for at beskytte vores smukke natur og alle de dyr der findes i den.”

”- Den grønlandske ungdoms stemme er betydningsfuld i et nationalt, nordisk og ikke mindst globalt perspektiv, da grønlandsk kultur, natur og geografi adskiller sig markant fra de andre nordiske landes. Vi skylder at lytte opmærksomt til de unge, så deres stemme høres og tages med i den globale kamp for at bremse tabet af biodiversitet.”


Grønlands nye Biodiversitetsstrategi
Naalakkersuisut har netop haft Grønlands nye Biodiversitetsstrategi i offentlig høring. Strategien skal være med til at sikre Grønlands biodiversitet frem mod 2030. Eksekveringen af strategien skal sikre en robust og mangfoldig biodiversitet som grundlaget for et rigt liv – både for samfundet og naturen.

”- Det er min forventning, at vi til workshoppen vil modtage inputs og perspektiver fra de unge, som vi også kan bruge i vores nye Biodiversitetsstrategi. De unge har vist et stort engagement og tager i den grad biodiversitetskrisen alvorligt”, afslutter Naalakkersuisoq Jess Svane.

Anbefalinger skal medbringes til globale forhandlinger
Biodiversitetsworkshoppen for unge er Grønlands bidrag i det Nordiske Samarbejdes projekt om inddragelse af unge i processen for at sætte nye globale mål for biodiversitet. Der har indtil videre været afholdt lignende biodiversitetsworkshops for unge i Danmark, Sverige, Finland, Island og på Færøerne. Workshoppen skal bruges som et fagligt indspark til et samlet nordisk ungetopmøde i København og skal indgå i de samlede anbefalinger, der skal forhandles og vedtages til COP15-partskonferencen for Konventionen om Biologisk Mangfoldighed i Kina.

De unge biodiversitetsforkæmpere Iluuna Sørensen, Kira Lennert Olsen og Nuiana Hardenberg udtaler forud for workshoppen:

”- Det er skræmmende at vi som globalt samfund på mange måder prioriterer økonomisk vækst frem for naturen, når vi står i så alvorlig en global krise. Hvordan vil vi huskes af fremtidige generationer? At vi trodsede videnskaben og slet ikke handlede, eller at vi rent faktisk gjorde noget for at bremse tabet af biodiversitet? Vi synes at det skal blive den nye normal og selvfølge at biodiversitetskrisen tages alvorligt.”

Praktisk information om workshoppen
Sted: Katuaq, Imaneq 21, 3900 Nuuk
Dato: 22. september 2020
Tidspunkt: 17:00-21:15

Biodiversitetsworkshoppen for unge er arrangeret af de unge selv i samarbejde med Naalakkersuisoq Jess Svane. Inatsisartuts partier har haft mulighed for at tilmelde én repræsentant til workshoppen.

Grundet COVID-19-restriktionerne er det ikke muligt at deltage i workshoppen, medmindre man har en invitation dertil.

For yderligere oplysninger, venligst kontakt Departementschef Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346469 eller e-mail: mesp@nanoq.gl.

Kontaktoplysninger på de unge biodiversitetsforkæmpere:
Kira Lennert Olsen
Tlf.: 531897
E-mail: kirasofie@outlook.dk