Rene dumpe og lokal produktionsskole gjorde indtryk på Jess Svane

Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø, Jess Svane var i begyndelsen af september i Kangaamiut, Atammik, Napasoq og Maniitsoq for at se på forholdene inden for sine ressortområder. Naalakkersuisoq Jess Svane fandt særligt glæde i, at der er sket store forbedringer på affaldsområdet i Maniitsoq og bygderne:

”- På mine besøg i Kangaamiut, Atammik, Napasoq og Maniitsoq blev jeg opfyldt af glæde. Det var helt tydeligt at se, hvordan affaldshåndteringen i bygder kan fungere hensigtsmæssigt, hvis det sættes i system og drives af ildsjæle.”

”- Natrenovationsposerne var indsamlet og tømt, fiskegarn var sorteret, og store papmængder var presset sammen. Som en borger så fint udtrykte, så blomstrer dumpene nu med blomster i stedet for affald.”


Affaldshandlingsplan 2020-2031
Naalakkersuisut udgav i juni 2020 ”Affaldshandlingsplan 2020-2031”.
Med Affaldshandlingsplanen er Naalakkersuisut i fuld gang med at støtte kommunernes indsats på affaldsområdet og har i udarbejdelsen af planen inddraget kommunerne tidligt i processen. De kommende års initiativer fra Naalakkersuisut skal sikre de rette lovgivningsmæssige rammer, informationsindsatser og vejledning til kommunerne. Dertil kommer finansieringen, hvor Miljøfonden fortsat vil fremme og støtte initiativer på miljøområdet.

”- At se udviklingen i Kangaamiut, Atammik, Napasoq og Maniitsoq var et godt eksempel på, at samfundet udvikler sig mere grønt og bæredygtigt, og at kommunerne kan finde nye, innovative og bedre måder at gøre det på. Det er en stor prioritet for Naalakkersuisut. Vi må og skal forbedre håndteringen af affald. Med etableringen af de to nye nationale forbrændingsanlæg i Sisimiut og Nuuk bliver det muligt at sikre, at affald i fremtiden bliver behandlet miljømæssigt korrekt. Rene bygder og byer er fundamentet for et godt og sundt liv”, fortsætter Jess Svane.

Projekter for unge i Maniitsoq og Kangaamiut
Naalakkersuisoq Jess Svane besøgte desuden træværkstedet Pilersitsivik under Majoriaq i Maniitsoq. Formålet var at se, hvordan et unge-projekt kan tage sig ud, og lytte til de lokale erfaringer i arbejdet med de unge.

”- Jeg blev opløftet over at se faciliteterne som Pilersitsivik har. Jeg fik lejlighed til at snakke med ildsjælen, lederen, Karl Erik Karlsen sammen med Majoriaqs centerleder Bitten Heilmann og souschef Vivi Berthelsen. Det er fantastisk at se, hvor god effekt Pilersitsivik har på de unge. De får mulighed for at finde ud af, hvad de vil med deres liv og – på længere sigt – få sig en uddannelse.”

I Maniitsoq var det tydeligt at se, hvad de unge i Pilersitsivik har skabt. Blandt andet har de unge bygget en bro og en gangbro ved en sø, hvor lokaludvalget i Maniitsoq har en oase for borgere om sommeren. Her kan borgerne ro i kano og prøve vandcyklerne.

Tidligere på året besøgte Jess Svane Upernavik og dets bygder. Her var der stor begejstring for NUIKI-projektet (Uddannelsesløft i bygder og yderdistrikter) blandt borgerne. I skoleåret 2020-2021 er der påbegyndt et NUIKI-projekt i Kangaamiut i samarbejde med den lokale folkeskole.

”Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at inddrage det lokale samfund i forbindelse med opstarten af projekter i bygderne. NUIKI-projektet er en succes, fordi der er skabt en model, der passer specielt til de unge, der skal gennemføre forløbet. Nogle af disse unge har et arbejde til daglig, men er ufaglærte. De går i skole efter arbejdet. Ved hjælp af NUIKI-projektet får de mulighed for at tilegne sig boglige kompetencer, som de kan bruge på længere sigt for at få sig en uddannelse”,
afslutter Naalakkersuisoq Jess Svane.