Overførsel af kvoter for sildepisker 2020

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har besluttet, at overføre 15 sildepisker fra kvoten for fartøjer med harpunkanon til fællesfangstkvoten for sildepisker således, at der er 67 sildepiskere tilbage til fartøjer med harpunkanon og 31 til jollefangsten.

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har på baggrund af fangststatus besluttet, at overføre 15 sildepiskere til fællesfangstkvoten i Vestgrønland med virkning fra og med den 18. september 2020. Al fællesfangst er forbudt fra dagen før fordelingsdagen (dato fastsættes lokalt i kommunen) og kan først startes, når de relevante kommuner har foretaget og offentliggjort en ny fordeling. Medmindre der er indgået aftale om fortsættelse af fangsten som uændret.

Den 10. og 19. december 2019 blev der ved pressemeddelelse orienteret om en årlig grundkvote på 164 sildepiskere i Vestgrønland samt en carry-over kvote fra 2019 på 52 stk. 50 sildepiskere i Vest kunne fanges som fællesfangst og 114 blev tildelt harpunfangsten fra grundkvoten. Den totale kvote for Østgrønland er på 20 dyr plus 3 carry-over fra 2019.

Pr. 17. september var der modtaget information i APNN om, at der var fanget 34 sildepiskere i Vestgrønland ved fællesfangst og 26 sildepiskere af fartøjer med harpunkanonfangst, givende en restkvote på hhv. 16 og 82 stk. før overførsel. I Østgrønland var der fanget 12 sildepiskere, givende en restkvote på 8.

Overførsel (øgelse) til fællesfangst bliver følgende i Vestgrønland:

Avannaata kommunia                                 7

Kommune Qeqertalik                                  7

Qeqqata kommunia                                    6

Kommuneqarfik Sermersooq Vest               6

Kommuni Kujalleq                                       5

Total:                                                         31,  heraf 15 fra harpunkanonkvoten:

Oversigt: Genfordeling på sildepisker pr. 18. september 2020 for Vest- og Østgrønland, og fangst af overførsel fra 2019, Vestgrønland

Vestgrønlands-bestanden

Fangst

Kvote

Overførsel

Pr. 18/09

Fangster fra overførsel fra 2019

 

Qaanaaq

0

1

0

0

Upernavik

3

6

3

1

Uummannaq

4

5

2

1

Ilulissat

1

2

2

0

Qeqertarsuaq

3

3

2

1

Qasigiannguit

0

2

2

1

Aasiaat

3

4

2

0

Kangaatsiaq

5

3

1

3

Sisimiut

1

3

2

12

Maniitsoq

0

4

4

17

Nuuk

4

3

3

5

Paamiut

0

3

3

5

Narsaq

4

3

1

3

Qaqortoq

3

3

2

0

Nanortalik

3

5

2

0

TOTAL

33

50

31

49*

* Derudover blev 3 sildepiskere nedlagt af fartøjer med harpunkanon

 

Fællesfangst på sildepisker, Østgrønland

Østgrønlandsbestanden

Fangst

Kvote

Fangst af 2019 overførsel

Ittoqqortoormiit

0

8

0

Tasiilaq

12

12

3

TOTAL

12

20

3

Tallene er med forbehold for ændringer, da der kunne være fangstmeldinger på vej i systemet.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 5304, e-mail: amalie@nanoq.gl