GFLK: modtager mange lakserapporter

Laksefiskeriet startede d. 1. september, og Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) kan meddele, at fiskeriet går godt.

GFLK modtager mange fangstrapporter fra både fritids- og erhvervsfiskere, og det er rigtig positivt. Rapporterne viser også, at fiskerne rapporterer hver gang, de har fisket, og dermed overholder rapporteringspligten.

GFLK vil gerne rose fiskerne for den gode rapportering og opfordre til at forsætte med det.

Når GFLK modtager rapporterne samme dag, som man har fisket, kan GFLK bedre sætte en dato for lukning og dermed undgå, at der sker et overfiskeri.
Fiskere, der rapporterer med det samme, er således med til at bidrage til en større kvote i næste års laksefiskeri ved at undgå overfiskeri.

Som noget nyt for dette års fiskeri efter laks er det muligt for fiskerne at rapportere online via Sullissivik.gl under ”Rapporter din laksefangst”. GFLK håber, at fiskerne er tilfredse med denne mulighed og oplyser, at der arbejdes på at forbedre online rapportering frem mod næste års laksefiskeri.

GFLK oplyser desuden, at der pr. dags dato er rapporteret 10,3 tons laks fra fritids- og erhvervsfiskere ud af en kvote på 20,7 tons.