Isbjørne, problembjørne, 2020

Nanoq foto Øystein Wiig Zoologisk Museum, Oslo

Med henvisning til tilstedeværelse af isbjørnemor med 2 unger ved Qeqertarsuatsiaat, skal Departementet henvise til og indskærpe til overholdelse af gældende bestemmelser samt retningslinjer for håndtering af problem-isbjørne:

“§ 3. Isbjørne er fredet på Grønlands land- og fiskeriterritorium, jf. dog § 5.
Stk. 3. Unger, der er i et afhængighedsforhold til moderen, og hunner i følgeskab med 1 eller flere unger er fredet hele året.
Stk. 4. Det er forbudt at forstyrre, herunder udgrave, isbjørne, der ligger i hi.

§ 4. Det er forbudt at lokke, opsøge, forfølge eller på anden måde forstyrre isbjørne.
Stk. 2. Det er dog tilladt at opsøge og forfølge isbjørne, hvis dette sker i forbindelse med lovlig fangst og jagt, jf. § 8, eller som led i et forsøg på at skræmme en isbjørn væk fra et område, jf. stk. 3.
Stk. 3. Det er forbudt at forhindre eller forstyrre politi, jagtbetjente, kommunefogeder, eller anden bemyndigede persons arbejde i at skræmme isbjørn væk fra et område.
Stk. 4. Det er forbudt at anvende droner til at filme eller på anden måde at forfølge isbjørne.”

Departementet skal derudover henvise til § 18 om Nødret og nødværge:
§ 18. Såfremt en isbjørn nedlægges som følge af nødret eller nødværge, jf. kriminallovens regler herom, tilfalder alle dele af isbjørnen Grønlands Selvstyre.
Stk. 2. Ved en nødret eller nødværge aflivning skal der uden ophold gives besked til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug fra personen, der har nedlagt isbjørnen.

§ 22. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan meddele dispensation fra bekendtgørelsens regler, hvis en isbjørn vurderes at være en problembjørn.
Stk. 2. Dispensation i henhold til stk. 1 skal meddeles forud for nedlæggelse af en isbjørn.
Stk. 3. Kun jagtbetjente, politiet eller andre af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndigede personer må nedlægge en isbjørn i henhold til stk. 1.
Stk. 4. Hvis en isbjørn nedlægges i henhold til stk. 1, skal alle dele fra isbjørnen tilfalde Grønlands Selvstyre.”

Endelig henvises der til Departementets retningslinjer for håndtering af problembjørne, hvor der bl.a. står:
”Isbjørne kan udgøre en potentiel fare for mennesker, husdyr, effekter, ejendomme m.v. Man skal ikke optræde på en måde som kan fremprovokere et angreb.
Eventyrlyst og ønske om at tage billeder af isbjørnen retfærdiggør ikke en handling, der kan sætte dit, andres eller isbjørnens liv i fare!
Fodring af isbjørne
Fodring af isbjørne eller placering af lokkemad frarådes, fordi isbjørne dermed forbinder lugten af mennesker med mad. Dette kan føre til at isbjørnene gentagne gange opsøger beboede områder.”

Departementet skal derfor bede bl.a. turistarrangører, der laver isbjørneture, om ikke at forstyrre folkene, der er ved at skræmme isbjørnene væk og om ikke at forstyrre isbjørnen.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: +299 34 53 42, e-mail: amalie@nanoq.gl